12 apr 2023

Nyhetsmedierna och objektiviteten

7-9Gymnasiet
Kurs: Medier, samhälle och kommunikation, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Åtminstone en lektion
Tema: Mediekunskap, Nyheter
Senast uppdaterad: 12 apr 2023

I en gästkrönika i Borås Tidning frågar sig Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet, hur väl nyhetsmedierna speglar verkligheten.

I den bästa av världar ska nyheterna spegla verkligheten precis som den är, ett utopiskt uppdrag som är omöjligt. Verkligheten är obegränsad medan mediernas utrymme är begränsat, skriver Strömbäck. Därför måste alltid redaktionerna göra ett urval. Vad ska vi bevaka idag? Vad ska vi välja bort? Vilka ska få komma till tals? Resultatet blir mediernas konstruktion av verkligheten.

Att undersöka i klassrummet:

  • Vad krävs för att något ska få kallas nyhet?
  • Vilka nyheter får ta plats i er lokaltidning?
  • Går det att läsa om nyheterna i andra tidningar och nyhetsmedier?
  • Vad får man läsa mindre av?
  • Vilka röster får höras?

Fördjupning

Börja med att läsa Strömbäcks krönika gemensamt eller enskilt, om klassen inte redan har gjort det.

Diskutera sedan: Vad krävs för att journalistiken ska behålla sin trovärdighet trots det begränsade utrymmet? Lista gemensamt i grupper eller par vilka journalistiska principer som bör gälla för att nyhetsrapporteringen ska präglas av så hög objektivitet som möjligt. Vilka principer är viktigast? Jämför inom klassen.

Dela era synpunkter med tidningen

Hör av er med era synpunkter på innehållet till er lokala tidning. Vilket innehåll eller vilkas röster tycker ni saknas? Vad skulle ni vilja höra mer om? Och vad gör tidningen bra idag?

Material

Jesper Strömbäcks krönika ”Medierna är mer objektiva än många tror” i Borås Tidning (10 apr 2023)
Mediekompass skrivarskola Publicistguiden: Vad blir en nyhet?

Förberedelser

Boka tidningar eller skaffa digital åtkomst till er lokaltidning.

Syfte

Skapa förståelse kring mediers nyhetsvärdering och journalistiska principer.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.