31 aug 2013

Myndigheter missar offentlighetsprincipen

Arkiv
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Offentlighetsprincipen går ut på att handlingar som kommer till en myndighet ska kunna läsas av vem som helst. Det kan exempelvis handla om post som skickas från en privatperson eller ett mötesprotokoll. På så sätt ska riskerna för korruption och maktmissbruk minskas. Syftet med övningen är att ge eleverna möjlighet att reflektera kring offentlighetsprincipen och vad det kan få för konsekvenser för dem och samhället i stort om myndigheter struntar i att följa lagen. Varför är det viktigt för dig att kunna ta del av offentliga handlingar?

KORT BAKGRUND
Tidningen DN har testat hur den grundläggande rättigheten för svenska medborgare att få insyn i landets myndigheter fungerar. Svaret blev dåligt. Av 322 testade myndigheter var det endast 161 som fick godkänt.
Läs mer om undersökningen i DN.


OM OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna – tidningar, radio och TV – ska ha insyn i statens och kommunernas verksamhet. Detta skapar ett skydd mot maktmissbruk eftersom man kan hämta ut information från myndigheter oavsett vad de själva väljer att informera om. Offentlighetsprincipen innebär att:

 • Vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet). Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Du har alltså rätt att vara “osynlig” och ingen får fråga vem du är.
 • Allmänhet och massmedia har rätt att vara med vid rättegångar och vid sammanträden i till exempel riksdagen.

Det finns vissa undantag från principen om handlingsoffentlighet, men de är just undantag. Exempel på allmänna handlingar som får hållas hemliga är information om pengatransporter och uppgifter som kan användas för att sprida kärnvapen.


ÖVNINGAR
A. Diskutera och värdera

Diskutera de sätt offentlighetsprincipen kommer till uttryck och föreställ er att det var tvärtom. Hur blir det då? Och vad skulle det kunna få för negativa konsekvenser?

 • Vem som helst får INTE läsa myndigheternas allmänna handlingar! Negativa konsekvenser…
 • Den som begär ut en handling MÅSTE uppge namn och personuppgifter och ange vad hon eller han ska använda handlingen till! Negativa konsekvenser…
 • Tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har INTE rätt att berätta vad de vet för utomstående. Negativa konsekvenser…
 • Tjänstemän har INTE möjligheter att lämna uppgifter till massmedia. Negativa konsekvenser…
 • Domstolsförhandlingar är INTE offentliga. Negativa konsekvenser…

B. Testa att få ut en offentlig handling
Ge eleverna i uppgift att själva testa att testa att få ut en offentlig handling. Låt dem ta med sig informationen de eventuellt fått fram till ett lektionstillfälle och arbeta sedan med frågorna (se längst ned). Nedan hittar du en lathund som du kan kopiera och dela ut till eleverna inför uppdraget.

LATHUND (till eleven)
Exempel på vad offentlighetsprincipen innebär att du kan få veta:

 • Kompisens betyg i engelska A
 • Om den där tjejen vars nummer du fick är gift
 • Vad din granne hade för inkomst förra året
 • Sannolikt en hel del av de mejl Fredrik Reinfeldt skickade igår
 • Domen i fallet “Lasermannen”

Exempel på ställen/personer som kan vara intressanta att begära ut handlingar från:

 • Domstolar
 • Riksdagspolitiker
 • Kommunen
 • Landsting (ansvarar för vissa samhällsuppgifter, främst sjukvård)
 • Myndigheter
 • Polisen
 • Nyfiken på vad som sades på lärarnas personalmöte? Testa att få ut handlingar från skolan.

En lista över myndigheter i Sverige hittar du här.

Gör så här:

 • Skriv eller mejla till det ställe från vilket du vill få ut en handling. Tala om vilka handlingar du vill ha. Kopior kan skickas till dig med vanlig post och det får ta maximalt två dagar. Du har inte rätt att få handlingar med e-post.

Eller så här:

 • Gå till det ställe från vilket du vill ha ut handlingar och be om att få ut den handling du vill läsa. Ta reda på öppettider först. Du kan be att få kopior som du tar med dig hem. Du har rätt att få nio papper kopierade utan kostnad.

Kom ihåg att enligt lagen behöver du inte tala om vem du är eller varför du vill ha handlingarna. Ingen har heller rätt att fråga dig.
Offentlighetsprincipen betyder att du får läsa papper hos myndigheterna. MEN…
Alla handlingar är inte offentliga. En del är arbetsmaterial som bara de anställda på kommunen får läsa. Mona Sahlins nedklottrade minnesanteckningar från ett möte till exempel. Andra handlingar är hemliga, sekretessbelagda. Till exempel handlingar från samtal mellan en psykolog på socialtjänsten och en ung person utsatt för övergrepp inom familjen.

Frågor efter fullföljd uppgift:

 • Fick du ut den handling du begärt?
 • Varför valde du att få ut detta? För att…
 • Är det positivt eller negativt för dig att du kan få tag i den information som du just nu har i din hand? Motivera ditt svar.
 • Är det positivt eller negativt för samhället att du kan få tag i den information du just nu har i din hand? Motivera ditt svar.


C. Leta i tidningen

Ge eleverna i uppgift att leta i en tidning efter nyheter som sannolikt inte skulle ha kommit till medias kännedom om offentlighetsprincipen inte hade funnits i Sverige.
Du kan välja att dela in eleverna i grupper och be dem undersöka olika slags tidningar såsom lokaltidning, kvällstidning och rikstäckande tidning eller så arbetar ni alla med samma tidning.

Stryk över nyheterna med fet penna och diskutera:

 • Vad är det för nyheter som försvinner? Vad blir kvar?
 • Spelar det någon roll att dessa nyheter försvinner? Motivera ditt svar.

Fler lektioner på Värdegrundens hemsida!

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.