05 maj 2014

Melodifestivalen – skriv en recension

4-6 Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 2-3 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Eurovision Song Contest (ESC) kan stimulera till lärande på många olika sätt. Det här lektionstipset fokuserar på skrivande.Titta tillsammans på några klipp från ESC och skriv var sin recension om ett tävlingsbidrag.

 A –introduktion

Gemensamt

 1. Presentera uppgiften.
 2. Visa ett urval av tävlingsbidragen från någon tidning, eller från svt.se.
 3. Samtala om vilka favoritländer eleverna har. Ha gärna en Europakarta tillgänglig.
 4. Välj ut fem länders bidrag. Låt eleverna vara delaktiga i valet.

B –fördjupning

Förbered skrivandet genom att läsa några recensioner gemensamt så att eleverna blir bekanta med hur recensioner skiljer sig från andra texter.
Se Mediekompass lärarmaterial Tidningens texter B, sidan 12. Där finns lektionsförslag och information om hur recensioner är uppbyggda.

C – aktivitet

 1. Alla elever är nöjesjournalister. Du är deras chef och gör en uppdragslista. Den ska bestå av alla journalisters (elevers) namn, de fem utvalda ländernas namn och en dead line.
 2. Dela ut uppdrag till var och en, ett uppdrag = ett bidrag. Obs! Flera elever får samma uppdrag. Det finns en tanke bakom det!
 3. Titta på de fem tävlingsbidragen gemensamt i klassen.
 4. Ge, om möjligt, eleverna chans att se ”sitt bidrag” några extra gånger för att kunna skaffa sig en uppfattning om det.
 5. Sök information om artisten.
 6. Låt slutligen eleverna skriva var sin recension om artistens framträdande och om låten. Varva åsikter med lämpliga fakta.
 7. Tid över? Gör faktaruta om artisten och välj bild till recensionen.

D – uppföljning

 1. Låt eleverna läsa upp texterna för varandra i grupper. Ett land = en grupp.
 2. Jämför varandras texter. Analysera enligt modellen ”two stars and a wish”. Fokusera på vilka åsikter som lyfts fram och hur de är formulerade.
 3. Läs upp några olika texter för klassen och lyft fram formuleringar som visar åsikter om bidraget.
 4. Jämför texter. Likheter? Skillnader? Goda exempel?
 5. Gör en väggtidning om ESC. Sätt upp elevernas texter, tidningsurklipp och bilder på en anslagstavla eller en vägg. Sortera materialet på lämpligt sätt.

Bakgrund

Mediekompass, Tidningens texter B, ett lärarmaterial om åsiktstexter.

svt.se, Så sänder SVT från Eurovision Song Contest

Bedömningsteknik som aktiverar eleverna som lärresurser för varandra: http://www.bedomningforlarande.se/formativaprocesser/5/3

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6

Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Språkets struktur och meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken, samt ord och böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor …

Förberedelser

1. Bestäm om arbetet ska göras före, eller efter ESC-finalen.
2. Kolla länkarna under avsnittet Bakgrund och välj vilka du vill använda.
3. Välj ut några recensioner från tidningar, eller ha tillgång till recensioner på nätet.
4. Se till att eleverna har tillgång till olika källor för informationssökning om artisterna.
5. Förbered en uppdragslista (se Moment C -aktivitet)

Syfte

Lektionstipset syftar till att utveckla elevernas förmåga att skriva åsiktstexter och att söka information i olika källor.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.