03 mar 2014

Melodifestivalen – skriv en artikel

4-6 Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 3-5 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Skriv en artikel om Melodifestivalen med utgångspunkt från egna intervjufrågor.

A Introduktion

Gemensamt
1. Presentera uppgiften.
2. Visa en sammanställning över finalbidragen från någon tidning, eller från svt.se.
3. Samtala om vilka favoriter eleverna har i finalen.

B Fördjupning

1. Intervjua någon elev för att ge exempel på hur man ställer frågor och följdfrågor.
2. Gör en gemensam tankekarta, med förslag på frågor till intervjun.
3. Ge exempel på texter som växlar mellan direkt och indirekt tal.
4. Introducera begreppet ”pratminus”, som är journalistikens synonym till talstreck.

C Aktivitet

intervjuArbeta parvis
1. Låt eleverna söka och läsa några artiklar om de olika bidragen i finalen.
2. Formulera frågor till intervjun.
3. Genomför intervjun.
4. Låt båda eleverna gemensamt skriva ner anteckningar efter intervjun.
5. Låt eleverna skriva var sin text utifrån samma information.

D Uppföljning

1. Låt eleverna läsa upp texterna för varandra i mindre grupper.
Analysera enligt modellen ”two stars and a wish”.
2. Läs upp några texter för klassen och lyft fram formuleringar som visar att eleven växlat mellan direkt och indirekt tal.
3. Jämför med någon eller några tidningsartiklar. Likheter? Skillnader? Goda exempel?

Bakgrund

svt.se, Här är startordningen i finalen av Melodifestivalen 2014

Aftonbladet (Nöjesbladet), “Helena Paparizou och Linus Svenning till final” – Melodifestivalartikel som bygger på intervjuer.

Mediekompass, intervjuteknik

Bedömningsteknik som aktiverar eleverna som lärresurser för varandra: http://www.bedomningforlarande.se/formativaprocesser/5/3

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i svenska, årskurs 4-6

Läsa och skriva

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  • Språkets struktur och meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken, samt ord och böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i några olika medier och källor, …, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Förberedelser

1. Bestäm om arbetet ska göras före, eller efter finalen.
2. Kolla länkarna under avsnittet Bakgrund och välj vilka du vill använda.
3. Följ nyhetsflödet i riks- och lokaltidningar och andra medier.
4. Bestäm hur omfattande intervjun ska vara och vilka som ska besvara frågorna.

Syfte

Lektionstipset syftar till att utveckla elevernas förmåga att skriva en text som bygger på att växla mellan direkt och indirekt tal.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.