05 maj 2014

Melodifestivalen 2014

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: En till tre lektioner i svenska, allt efter önskemål.
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

I veckan avgörs årets Melodifestival i Köpenhamn. Svenska massmedier kommer att ägna händelsen massor med utrymme! Passa på att utnyttja situationen med denna aktualitet, och som förmodligen engagerar eleverna.

Fördjupning 1

a. Analysera nöjesjournalistik – morgontidning och kvällstidning.

Dagarna före och efter finalen är det lätt att samla material från olika tidningar om schlagerfestivalen. Granska tidningarnas fokus.
Samla ett antal tidningar av olika slag. Morgontidningar, kvällstidningar, nöjesbilagor, m m och studera några tidningar på nätet.
Jämför rubriker från de olika tidningarnas melodifestivalrapportering. Vad handlar rubrikerna om? Melodin, klädseln, framförandet, artistens privatliv osv?

b. Läs artiklar från melodifestivalen och markera i artiklarna det som skrivs om melodin och det som skrivs om annat. Hur är fördelningen? Är den rimlig?
Vilken ton har skribenten? Skriver de med respekt för artisterna och sin egen yrkesuppgift?

c. Studera bild och bildtextmaterialet. Vad handlar bildtexterna om?

d. Många artister råkar ut för små olyckor, sjukdomar, kärleksbekymmer, påhopp från konkurrenter osv dagarna innan och efter tävlingen. Varför skriver tidningarna om det? Varifrån får tidningarna uppgifterna (finns källuppgifter i artikeln)?

Fördjupning 2

a. Du ger eleverna i uppdrag att titta på finalen i Köpenhamn på teve.

b. Du tittar själv, och sparar sedan följande:
Den lokala morgontidningen som kommer dagen därpå, med resultatet från tävlingen, alternativt kolla tidningens webbsida
Kvällstidningarna från dagen efter tävlingen.

c. Låt eleverna begrunda materialet en stund. Arbeta sedan i helklass eller grupp, med nedanstående frågor.
Hur skiljer sig rubrikerna mellan kvälls- och morgontidningarna? Vilka känslor får man av de respektive sidornas festivalrapportering?
Hur många har de olika tidningarna intervjuat? Ställer de olika slags frågor? Har deras fotografer arbetat på olika sätt när de tagit bilderna?
Får kvinnliga och manliga artister samma slags frågor?
Ser bilderna av de manliga respektive kvinnliga artisterna likadana ut? Titta till exempel på om bilden är tagen uppifrån eller nerifrån och vilken kroppsdel som är i fokus.
Räkna antalet artiklar och jämför med antalet artiklar för andra nyheter, till exempel någon sport-, någon inrikes- och någon utrikesnyhet. Hur ser det ut i morgontidningen respektive kvällstidningen?

d. Diskutera
I helklass kan det vara spännande att avrunda diskussionerna med följande frågor:
“Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling” står det i Spelregler för press radio tv, journalisternas yrkesetiska bibel.
Är det viktigt att skriva i tidningarna om Melodifestivalen? Bör det ingå i “en allsidig nyhetsförmedling?” Skulle det räcka att återge resultaten från Melodifestivalen?
Om en artist avböjer att ge intervjuer – hur skulle det påverka den artistens chanser i tävlingen?

Fördjupning 3

Vad skulle du fokusera på om du skulle skriva en nyhetsartikel dagen efter finalen? Välj din vinkel genom att formulera en rubrik. Skriv sedan en kort ingress och en artikel som innehåller 1500 tecken. Tänk på att en nyhetsartikel ska vara fri från dina egna åsikter – du ska redovisa fakta!
Diskutera era vinklar och jämför med de som finns i tidningarna.

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Svenska
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Gymnasiet
Svenska
Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Förberedelser

Samla material från olika tidningar om schlagerfestivalen.

Syfte

Utnyttja aktualiteten med Melodifestivalen för att analysera texter samt producera egen text.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.