09 sep 2022

Medieetik med Medieombudsmannen

7-9Gymnasiet
Kurs: Medier, samhälle och kommunikation, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Pressetik
Senast uppdaterad: 12 sep 2022

Att vi har fria och oberoende medier är en grundbult i det demokratiska systemet och garanteras med hjälp av lagar som ger medierna rättigheter och skyldigheter, till exempel två av våra grundlagar, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

När journalister publicerar en artikel når det snabbt tusentals läsare – således har journalisten och medieföretaget väldigt stor makt. Svenska journalister har därför, av goda skäl, förbundit sig till att vara etiska i vad de skriver om och hur det innehållet presenteras. Dessa regler finns samlade i det medieetiska systemet och bryter någon mot det kan klandras eller fällas av Medieombudsmannen, mediernas alldeles egna grindvakt. I det medieetiska systemet ingår bland annat att medierna ska publicera korrekta och sanna nyheter, att de ska kontrollera sina källor och höra flera sidor. De bör även vara försiktiga med namn, bild och att publicera personuppgifter, i de fall där det inte är motiverat att publicera sådana.

I den här uppgiften får eleverna lära sig mer om hur det medieetiska systemet fungerar och vad Medieombudsmannen gör.

Begreppslista

Använd begreppslistan när ni tittar på filmen i nästa steg. Vad betyder orden? Hur kan de kopplas till nyheter och journalistik?

 • Medieetik
 • Kränkt
 • Uthängd
 • Fria medier
 • Oberoende medier
 • Granska
 • Publicering
 • Integritet
 • Klander
 • Fällning
 • Nämnd
 • Upprättelse
 • Trovärdighet

Vad gör Medieombudsmannen?

Börja med att titta på filmen gemensamt och ta hjälp av begreppslistan.

Frågor

Vad kommer du ihåg från filmen? Här är några frågor.

 1. Vem är Allmänhetens Medieombudsman?
 2. Vad gör Medieombudsmannen?
 3. Varför finns Medieombudsmannen?
 4. Hur går man tillväga om man känner sig personligt uthängd av medierna?
 5. Vad behöver medierna göra om de fälls av Medieombudsmannen?
 6. Hur kan medieetiken göra så att medierna behåller sin trovärdighet?

Arbeta vidare

Undersök någon eller några av följande texter enskilt, i par eller i grupp. Samtliga har anmälts till Medieombudsmannen och beslut har fattats om att fälla eller fria medierna enligt de medieetiska reglerna. Läs mer om de medieetiska reglerna i vår skrivarskola, Publicistguiden, här.

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/fotboll/a/Wj8qgr/kritiken-mot-mattias-johansson-svensk-turist

https://www.expressen.se/nyheter/misstankt-knarkfabrik-i-kallaren-hos-sr-reporter/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/succeklinik-granskas-av-ivo-sagas-av-missnojda-patienter

Besvara sedan följande frågor…

 1. Om det inte redan framgår, tror du att texten blev friad eller fälld av Medieombudsmannen?
 2. Vem eller vilka tror du anmälde texten till Medieombudsmannen?
 3. Varför anmäldes texten, tror du?
 4. På vilka grunder tror du att den blev friad eller fälld? Jämför med de medieetiska reglerna.
 5. Om texten blev fälld bör det finnas någon slags ursäkt publicerad i tidningen. Går den att hitta? Om ja, vad står det där?

Medieombudsmannens bedömning

Här kan du hitta Medieombudsmannens beslut om de tre texterna ovan. Där finns också texten i sin originalversion, i de fall där texterna har redigerats i efterhand på mediernas egna sajter. Jämför med er diskussion för att se om ni var rätt ute. Håller ni med om MO:s bedömning?

Beslut om Aftonbladets artikel om fotbollsstjärnan.

Beslut om Expressens artikel om SR-reportern.

Beslut om SVT:s artikel om skönhetskliniken.

Förberedelser

Ingen särskild

Syfte

Lära sig mer om hur de medieetiska reglerna sätter ramar för våra medier.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.