31 aug 2014

Matematik – statistik och diagram

4-6 Arkiv
Kurs: Matematik
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Förberedelser
Kopiera resultatlistor från kopieringsunderlagen: Kopieringsunderlag 1 (Friidrotts-EM), Kopieringsunderlag 2 (Skid-VM), Kopieringsunderlag 3 (Vasaloppet damer), Kopieringsunderlag 4 (Vasaloppet herrar). Välj ut nyhetsklipp/tidningsartiklar.

Övning 1: Skapa ett diagram

Inspiration
Visa nyhetsklipp eller tidningsartiklar från skid-VM, friidrotts-EM, eller Vasaloppet.
Förslag på klipp: SVT:s fem minuter långa Sportnytt (Tillgängligt till och med 2013-03-10)

Förslag på tidningsartiklar
Aftonbladet: Guld till Johan Olsson efter bragdlopp
Göteborgs-Posten: Dubbla svenska höjdhoppsmedaljer
Aftonbladet: Dubbelt Norge i Vasaloppet

Gör tabell och diagram
1. Gå igenom hur man skapar en frekvenstabell och ett stapeldiagram.
2. Gå igenom nödvändiga begrepp som till exempel frekvenstabell, diagram, axlar…
3. Dela ut en resultatlista till varje elev. Elevinstruktion finns på respektive blad.

Övning 2: Samtala kring diagrammen

1. Dela in klassen i grupper om 3-4 elever.
2. Instruera eleverna att de ska redovisa, berätta och ställa frågor om sina diagram.
3. Låt en elev tala färdigt om sitt diagram innan de andra i gruppen kompletterar och ställer frågor.
4. Gör en gemensam sammanfattning i klassen utifrån några av diagrammen.
5. Samtala om annat intressant som redovisningarna gett upphov till.

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll, matematik, årskurs 4-6, s 65:
Sannolikhet och statistik:

– Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Kunskapskrav i slutet av årskurs 6, matematik, s. 73:
”Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett … sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer…”

Förberedelser

Syfte

Utveckla förmågan att skapa och läsa av ett stapeldiagram mm

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.