01 feb 2016

”Man lär sig något nytt varje dag”

4-6 Arkiv
Kurs: NO-ämnen, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En lektion plus uppföljning
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Efter veckan som gått vet vi, att vi får en åldersgräns för sociala medier, att en otäck mygga sprider sjukdomar i Brasilien och andra länder, att Sverige tänker skicka tillbaka upp till 80 000 asylsökande flyktingar och att FN inlett fredssamtal om Syrien. Ja, listan kan göras lång. Men vad händer denna vecka och vad kan eleverna lära sig av det? Om det handlar veckans lektionsförslag.

A – Introduktion

TILLBAKABLICK PÅ VECKANS HÄNDELSER

Inled lektionen med ett nyhetssamtal kring veckans som gått. Välj några nyheter att prata om, eller ta hjälp av nedanstående kryss och quiz. Håll fokus på ”Man lär sig något nytt varje dag”. Ge bakgrund och annan fakta till nyheterna.

Presstationen – Ett korsord med tio frågor kring veckans nyheter.

Lilla aktuellt – Ett quiz med sju självrättande frågor.

Denna introduktion syftar till att ge eleverna en modell för kunskapssökande, som de själva praktisera under kommande vecka eller senare när det passar i undervisningen.

B – Aktivitet

”MAN LÄR SIG NÅGOT NYTT VARJE DAG”

Ta en lektion i anspråk för nyhetssökning i olika nättidningar och/eller papperstidningar. Uppmana eleverna att söka med fokus på ny kunskap, ”Det visste jag inte”. Vi föreslår att varje elev söker enskilt, för att på så sätt poängtera att det handlar om ny kunskap för var och en. Vid redovisningarna berättar eleverna om sina nyheter och vad de lärt av dessa, men också vad de inte förstod eller skulle vilja veta mer om. Fortsätt att ge bakgrund och fakta på samma sätt som du gjorde när du introducerade lektionen.

C – Fördjupning

TEMATISKA STUDIER

Vilka av elevernas nyheter väckte störst nyfikenhet? Om tid och intresse finns föreslår vi att ni fortsätter att fördjupa er i dessa för att nå mer kunskap.

Låt eleverna ställa frågor till sina nyheter. Kanske tycker du att elevernas frågor inte är de ”rätta” och bäst formulerade? Men elevernas medvetenhet om hur kunskap nås, kan öka genom det egna frågandet. Skapa ett lärande klimat genom att stimulera, uppmuntra, utmana och provocera.

Så kan det gå till:

Ställ frågor:

• för att utvärdera elevernas kunskaper och utveckling.

• för att utmana elevernas tänkande och för att hjälpa eleverna att sortera sina tankar.

• Vad tycker du är viktigt? – för att lära mer om eleverna.

• Hur tänker du? – för att stimulera eleverna att lösa ett problem.

• Hur kommer det sig att …?

Frågorna kan vara:

• reproducerande:

Vad? Vem? Var? När?

• reflekterande

Hur? Varför?

 

Koppling till skolans styrdokument
Lgr 11

Syfte Samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Syfte Naturkunskap

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Förberedelser

Inga

Syfte

Att visa att den som hänger med i nyhetsflödet blir insatt och lär sig något nytt varje dag.


Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.