04 sep 2013

Kul matteövning: vinst med 0,68 sekunder

7-9 Arkiv
Kurs: Matematik
Lektionsantal: 
Tema: 
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Syfte
Tid, vikt, längd och hastighet är några enheter som vi använder för att beskriva vår vardag. För att information med dessa storheter ska ha någon relevans krävs att vi har en uppsättning hållpunkter som vi kan referera till.
Kursplanen för matematik anger som mål i slutet av femte skolåret att eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att
– kunna jämföra, uppskatta och mäta längder, areor, volymer, vinklar, massor och tider
– kunna avläsa och tolka data givna i tabeller och diagram samt kunna använda elementära lägesmått.

INLEDANDE UPPGIFTER
Uppskatta
Maria PH vann med 68 hundradels sekunder före tvåan Maria Riesch från Tyskland.
Låt klassen uppskatta och gissa hur lång tid detta är. Så lång tid som det tar:
– att blinka med ögat
– för ett suddgummi att trilla ner på golvet från skolbänken
– att säga ordet “slalom” i vanlig samtalstid
– att resa sig upp helt och sätta sig ner igen
Naturligtvis duger inget av de fyra alternativen för exakt tidmätning, men alternativ “slalom” ligger antagligen närmast. För att kunna göra jämförelser är det viktigt att eleverna tränas i att hitta hållpunkter, som referenspunkter.

FUNDERA
Låt eleverna i par fundera över vilka faktorer som kan tänkas påverka hur snabbt skidorna glider i en slalombacke. Vid redovisningen kan svaren sorteras under någon eller några av kategorierna friktion, lutning, vikt och temperatur.

DISKUTERA
I en intervju berättar Maria PH att hon även segrade i den mentala kampen mot sina egna tvivel.
Utgå från artikeln och diskutera i klassen vad självkänsla och självförtroende betyder för olika prestationer både i idrotts- och vardagssammanhang.

Länk
Maria PH vann överlägsen slalomseger http://www.dn.se/sport/maria-ph-vann-overlagsen-slalomseger-1.1217445


FÖRSLAG FÖR DEN SOM VILL ARBETA VIDARE:

HUR SNABBT ÅKTE ÖVRIGA TÄVLANDE?
I  artikeln nedan finns en resultattabell som redovisar hur långt efter Maria PH de nio bästa åkarna kom.

  • Träna addition med decimaltal och räkna ut sluttiden för de andra åkarna.
  • Redovisa resultatet med ett stapeldiagram där Maria PH:s sätts till 0.

Aftonbladet: Maria PH tog första världscupsegern

EXPERIMENT 1
– Hur långt faller ett suddgummi på 68 hundradels sekund?
Låt eleverna i grupp undersöka hur långt ett suddgummi faller på 0,68 sekunder genom att prova att släppa det från olika nivåer. Jämför de olika gruppernas resultat. Vad kan tänkas påverka de olika experimentsituationerna? Kan hastigheten hos ett fallande suddgummi jämföras med hastigheten hos en slalomåkare?

EXPERIMENT 2
Låt eleverna i grupp undersöka hur snabbt ett suddgummi kanar längs ett papper med varierande lutningsgrad. Vid vilken lutning kanar inte suddgummit alls? Vid vilken lutning faller suddgummit från papperet? Låt eleverna komma på hur de kan redovisa lutningsgrad.

HITTA OCH SORTERA MÄTETAL
Låt eleverna parvis gå igenom tidningen och klippa ut eller anteckna tal med enhetsangivelse. Observera att talen kan förekomma både som siffror och med bokstäver. Därefter sorterar eleverna talen.
Vid redovisningen kan man fråga: “Har någon hittat ett tal som handlar om pengar/vikt/längd/…? Gruppera elevernas svar och rubricera dem sedan.

Länkar:

Om alpin skidsport på Wikipedia

Nämnaren: Kristallklart på Sunnanäng

GP: Då vann Maria Pietilä Holmner den mentala kampen mot sig själv

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.