23 nov 2015

Klimatmöte i Paris

4-6 Arkiv
Kurs: NO-ämnen, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En till flera lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

30 november – 11 december samlas världens länder i Paris till COP21. Alla hoppas på att länderna ska kunna komma överens om ett globalt, rättvist och rättsligt bindande klimatavtal där den globala uppvärmningen ska ligga så långt under två grader som möjligt. Alla medier har börjat sin rapportering inför mötet och det ger oss i skolan en möjlighet till en aktuell bild av läget för vår planet och vilka möjligheter vi har att bromsa uppvärmningen.

AIntroduktion

INLEDNING

Om knappt en vecka inleds FN:s klimatmöte i Paris, där kungen tillsammans med en rad andra regenter, presidenter och statsministrar deltar vid invigningen för att markera vikten av lyckade förhandlingar. Inför detta fick Svenska Dagbladet en intervju med honom. Klimatet är en av de frågor som står kungen närmast och under intervjun presenterade hkungen en av sina idéer för att minska den globala uppvärmningen. Vilken? Läs artikeln!

Låt eleverna också fundera på vad de kan bidra med utifrån: ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”.

BFördjupning

LÄRARLEDDA LEKTIONER OM KLIMATMÖTET

Tidningsredaktioner och andra medier har redan nu lagt ut massor av informativa sajter inför klimatmötet. Välj och vraka och använd dessa i undervisningen! Vi tipsar här om några sajter med det finns fler. De flesta dagstidningar bevakar, var och en på sitt sätt, om inte annat med TT-material.

• Sveriges Radio: Guider till klimatmötet

• Sveriges Radio: Jordens uppvärmning till två grader nu halvvägs

• Svenska Yle: Nio frågor om klimatmötet i Paris

CAktivitet

ELEVERNA NYHETSBEVAKAR INFÖR, UNDER OCH EFTER MÖTET

Sätt eleverna på klimatspaning och ge tid till deras redovisningar. Sortera deras nyheter, förslagsvis:

• drabbade av klimatet

• hotade av klimatförändringar

• goda förslag, möjliga att genomföra

• uttalanden från makthavare

• händer under mötet

• händer utanför möteslokalerna

• aktioner, demonstrationer med mera

• resultat av mötet

• eftersnack

RAPPORTSKRIVANDE

Låt eleverna avsluta sin bevakning med en rapportskrivning som kan innehålla följande:

• kort redovisning om själva mötet

• vilken roll Sverige och andra länder hade

• resultat av mötet, lyckat – misslyckat, varför – varför inte

• vad ett eventuellt avtal innehåller

• hur globaliseringen kommer att påverkas av de beslut som fattades eller inte fattades

• fick mötet godkänt eller icke godkänt? Varför – varför inte?

Koppling till skolans styrdokument

Lgr 11 Kursplanen i biologi

Årskurs 4-6

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
Lgr 11 Kursplanen i geografi

Årskurs 4-6

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Förberedelser

Känna till något om klimatmötet i Paris.

Syfte

Att diskutera och lära sig mer om miljö – och klimatfrågor.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.