14 dec 2015

Julhälsningar till aktuella personer

4-6
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En eller flera lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 14 dec 2015

Dagstidningarna är fulla av personer som på ett eller annat sätt har en roll i det lokala samhället, i Sverige eller internationell. Låt eleverna skriva fiktiva julhälsningar till utvalda, där de uttrycker sin tacksamhet eller tveksamhet för vad personerna gör eller har gjort.

A Introduktion

INLEDNING

Skriv fiktiva julhälsningar till personer som är aktuella i medierna. Välj en dagstidning, bläddra igenom den och berätta för eleverna om olika nyheter, där personer är inblandade. Diskutera vilken roll personen/personerna har och låt eleverna värdera deras insatser. Vad vill eleverna att det ska stå i deras julhälsningar?

B Aktivitet

SKRIV FIKTIVA JULHÄLSNINGAR

Låt eleverna fortsätta på egen hand, gärna i par. Samla senaste tidens dagstidningar, lokala/regionala/ riks, morgon – och kvällstidningar eller använd nättidningar. Det är inte nödvändigt med dagsfärska tidningar. Se till att alla har någon tidning att bläddra i, antingen i papper eller på nätet. Uppmana eleverna att först gå igenom tidningen och snabbläsa rubriker, bilder, bildtexter och ingresser, samtidigt som de markerar tänkbara personer att skriva julhälsningar till. För att få spridning på julhälsningarna kan varje elevpar få i uppgift att välja minst fyra personer/grupper av människor, från sporten, det lokala samhället, Sverige och utlandet. Innan de börjar skriva är det viktigt att de läser igenom artiklarna noga, så att de har sammanhanget klart för sig.
Uppmana eleverna att skriva personligt och göra fina julkort. Julhälsningarna kan innehålla:

• något om nyheterna

• någon fråga till personerna

• en uppmuntran

• en åsikt

• önskan om en GOD jul

Samla alla julhälsningar tillsammans med tidningsbilderna på lämplig vägg i klassrummet eller på skolan. Vika personer förtjänar en tomteluva? Inbjud till läsning!

 

Koppling till skolans styrdokument

Lgr 11 Kursplanen i samhällskunskap

Syfte
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges

förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Förberedelser

Inga

Syfte

Att på ett lättsamt sätt uttrycka och värdera olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.