04 sep 2013

Johan och Martin fängslade i Etiopien – ett lektionstips om pressfrihet

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-4 lektioner
Tema: Demokrati, Värdegrund
Senast uppdaterad: 20 apr 2022

Uppgift: Ta tempen på pressfriheten

Diskutera fängslandet av Johan och Martin och vidga sedan perspektivet till att resonera kring vikten av pressfrihet i ett demokratiskt samhälle.

Förberedelser: artikelkopior, tillgång till tavla/blädderblock samt möjlighet att visa karta via papperskopia, OH eller projektor.
Tidsåtgång: ca 120 min. Du kan minska omfattningen genom att välja ut delar ur upplägget.

Genomförande:
1. Läs artikeln i Svenska Dagbladet: Stor politisk betydelse i rättegång

2. Besvara frågorna:

  • Varför har Johan och Martin fängslats?
  • De har erkänt att de tagit sig in i landet illegalt. Kan det vara rätt att journalister bryter mot lagen?
  • På vilket sätt har målet politisk betydelse?
  • Vad kan det finnas för anledning till att många svenska journalister finns på plats vid rättegången?

3. Etiopien har inte fri press (enligt organisationen Freedom House, se mer nedan). Vad innebär fri press för eleverna? Skriv ordet “Pressfrihet” på tavlan och associera fritt kring vad ordet kan innebära. Skriv upp elevernas tankar på tavlan. Enas om en sammanfattande gemensam definition innan övningen fortsätter.

4. Dela in eleverna i smågrupper eller par och ge dem i uppgift att göra en lista över fem länder som de tror har fri press och fem länder som de tror inte har det. Gör en topp- och bottenlista på tavlan med de länder eleverna kommit fram till och be dem att motivera sina svar.

5. Diskutera:

  • Hur hänger pressfrihet samman med demokrati?
  • Vad kan det finnas för anledningar till att en regim fängslar journalister?
  • Hänger pressfrihet samman med hur rikt ett land är? På vilket sätt?
  • Spelar det någon roll vem som äger ett lands mediekanaler? Varför?

6. Visa en karta över pressfriheten i världen (på papper eller via projektor/OH) – stämmer elevernas svar överens med organisationens kartläggning? Kartan hittar du här.

Tips: välj ”Etiopien” i menyn under kartan så kan ni läsa mer om pressfriheten i landet. Texten är på engelska.

Om kartan: Kartan kommer från organisationen Freedom House som stödjer utvecklingen av frihet runtom i världen. De utför en årlig undersökning av pressfriheten i världen utifrån frågeställningar som: Finns det lagar som skyddar rätten till fri press utan censur från myndigheter? Får journalister arbeta fritt utan att löpa risk att fängslas om de kritiserar regimen? Ägs medierna av staten eller är de fria? Mer information finns här: www.freedomhouse.org

Bakgrund, lästips:

Dagens Nyheter: Journalister i Etiopien – detta har hänt

Dagens Nyheter: Bolag letar olja i etiopisk krutdurk

Dagens Nyheter: Fängslandet är tecken på Etiopiens problem

Fler fängslade svenska journalister

Den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak har suttit fängslad i Eritrea sedan 2001 utan att veta vad han är anklagad för och utan att få sin sak prövad i domstol. Läs mer om Dawit Isaak.

Koppling till skolans styrdokument:

Ur kursplanen i samhällskunskap, Lgr 11, sid. 199:
”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.”

Förberedelser

Syfte

Att ge eleverna möjlighet att reflektera kring vikten av tryck- och yttrandefrihet samt öka deras kunskaper om hur det står till med pressfriheten globalt.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.