28 sep 2015

Höstbudgeten

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Upp till varje enskild lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

I förra veckan la regeringen fram sin höstbudget. Uppmärksamheten i medierna har naturligtvis varit stor. Lär er lite om svensk ekonomisk politik genom att granska budgetdebatten. Det finns flera infallsvinklar, åsikter om budgeten, decemberöverenskommelsen, etc.

1 Ta reda på fakta kring budgeten

A. Vilka delar av budgeten har fått störst utrymme i medierna?
B. Vilka bitar i budgeten tycker du är viktigast?
C. Vad har din lokaltidning skrivit? Är det något i budgeten som blir viktigt för just din hemtrakt?
C. Sammanställ era åsikter i klassen. Överensstämmer era åsikter med mediernas?
Länkförslag: http://kkuriren.se/nyheter/inrikes/1.3463603
http://ttela.se/ekonomi/ttekonomi/1.4313592-valbetald-bilist-budgetens-forlorare
Det finns många fler exempel. Googla exempelvis: budgeten september 2015

2 Decemberöverenskommelsen

Decemberöverenskommelsen kallas en omdebatterad överenskommelse mellan svenska riksdagspartier. Utan den överenskommelsen hade inte budgeten gått igenom och den nuvarande regeringen hade knappast kunnat sitta kvar.
Vad skriver medierna om denna överenskommelse? Plocka fram både neutrala nyhetsartiklar och åsiktstexter som är för och emot.
Länkförslag:
Artiklar: http://www.sprf.se/nyheter-1692203.html
http://www.dn.se/stories/decemberoverenskommelsen/
Åsiktstexter: http://www.aftonbladet.se/ledare/article20781179.ab
http://www.svd.se/darfor-valjer-jag-att-inte-folja-do
Det finns många fler exempel. Googla exempelvis: dö budgeten debattartikel

3 Skriv en åsiktstext om budgeten

Det kan vara menat som en debattartikel, krönika eller ledare. Försök att hålla till dig under 2000 tecken. Var noga med att motivera dina åsikter!

Behöver du tips så titta här:
http://mediekompass.se/skrivarskola/

Krönika
Insändare

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Samhällskunskap
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.

Svenska
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Gymnasieskolan
Samhällskunskap
Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Svenska
Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd.

Förberedelser

Inga

Syfte

Att genom en aktuell händelse lära sig mer om svensk ekonomisk politik.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.