18 jan 2016

Granskande medier

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Upp till varje enskild lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Under början av januari började tidningen Aftonbladet att publicera artiklar om fackförbundet Kommunal. Var historien slutar vet vi inte i skrivande stund. Att avslöja oegentligheter är förmodligen journalistikens viktigaste uppgift. Aftonbladets artiklar är ett utmärkt exempel på detta. I länder som Polen riskerar istället journalistiken att ställas på undantag. Granska, diskutera och skaffa er välgrundade åsikter.

1 Vad är det egentligen som Aftonbladet har grävt fram?

A. Hur tror du att journalisterna arbetat för att få fram alla fakta? Läs igenom AB:s artiklar och diskutera hur fakta kommit fram.

Länkar:

Aftonbladet granskar Kommunal

Aftonbladet granskar Kommunal, det senaste innehållet

B. Är det viktigt att journalister jobbar på det här sättet och avslöjar oegentligheter. Diskutera för och emot.

C. Medielandskapet förändras snabbt just nu och exempelvis dagstidningar har svårt att behålla annonsörer och får därför kanske svårt att överleva. Var ska man hitta seriös journalistik på Internet?

2 Hur långt får man gå?

A. Har Aftonbladet gått för långt i sina avslöjanden? Eller är det just det här som är journalistikens viktigaste uppgift? Diskutera!

B. Jakten på Håkan Juholt som en kort tid var ordförande i Socialdemokraterna var intensiv från mediernas sida. Titta på länkarna nedan och diskutera: Var detta något av ”allmänintresse” (ett centralt begrepp inom journalistiken) eller var det en privatsak för Håkan Juholt?

Länkar:

Så avslöjades Juholts fusk av Aftonbladet

Expressen, Svenska turister hörde Juholt håna partikamrater öppet

3 Vad händer egentligen i Polen?

A. Googla nyheter om Polens nya massmedielagar, läs och diskutera vad lagarna kommer att innebära.

Länkexempel: Dagens Nyheter, Ny medielag signerad i Polen

B. Vad skulle det innebära om lagarna infördes i Sverige? Diskutera!

C. Varje år kommer det en lista över världens länder från Transparency International som listar länderna beroende på hur mycket korruption det finns. Nummer ett på listan bedöms ha minst korruption. Eftersom fria, oberoende medier granskar just korruption är det kanske också en lista över de länder som har den bästa granskande journalistiken.

Ta en titt på listan och diskutera. Vad förvånar och vad förvånar inte? Var finns Polen? Kommer landet att hamna nedåt på listan nästa år?

Länk: Transparency International Corruption Index 2014

 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Även i årskurserna 7–9 ska mediernas roll som informationsspridare och opinionsbildare behandlas i undervisningen, men innehållet vidgas här till att dessutom omfatta de roller medierna har som underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
Gymnasiet

Samhällskunskap

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.

Förberedelser

Inga särskilda

Syfte

Att lära sig förstå vikten av seriös oberoende journalistik i en demokrati.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.