17 feb 2014

Geografi – vulkanutbrott i Indonesien

4-6 Arkiv
Kurs: Geografi
Lektionsantal: 1–2 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Vulkanen Kelud spydde aska och grus över östra Java den 14 februari 2014 och människor flydde från sina hem. Det finns 127 aktiva vulkaner på de indonesiska öarna och utbrott är vanliga. Ta tillfället i akt och pricka av ett mål i geografi när ett sådant utbrott inträffar!

Förberedelser

  1. Ta del av information, videoklipp och tidningsartikel i avsnittet Bakgrund.
  2. Uppdatera dig om vad era läromedel tar upp om vulkanutbrott.
  3. Gör eventuellt ett bildsök, vulkanutbrott, på Internet.
  4. Gör artikeln från Svenska Dagbladet tillgänglig för alla eleverna.

A Introduktion

Gemensamt
1. Visa videoklipp och bilder från vulkanutbrottet.
2. Samtala om nyheten.

B Fördjupning

Diskutera parvis
1. Kan ett vulkanutbrott inträffa där du bor? Ja, eller nej?
2. Varför/varför inte? Samla argument.

Gemensamt
Knyt ihop diskussionen och gå igenom ett urval av de geografiska begrepp som har med vulkanutbrott och plattektonik att göra.

C Aktivitet

Gemensamt
Läs Svenska Dagbladets artikel ”Indonesisk vulkan fick kraftigt utbrott” tillsammans och förklara ord och begrepp.

Individuellt

Låt var och en läsa artikeln igen och svara på följande frågor:

  1. Hur märkte människorna som bor runtomkring vulkanen Kelud att det var vulkanutbrott?
  2. Vad tror du människorna tänkte när de förstod att det var vulkanutbrott?
  3. Hur påverkade vulkanutbrottet människorna?
  4. Hur påverkade vulkanutbrottet naturen?
  5. Vad skulle du göra om du bodde nära en vulkan som Kelud?

Parvis
Jämför svaren med varandra och formulera ett gemensamt svar på varje fråga.

D Uppföljning

Skriv två rubriker på skrivtavlan:
– Konsekvenser för människorna
– Konskevenser för naturen
Sammanfatta genom att ur elevernas svar vaska fram olika konsekvenser.
Lista dem under respektive rubrik.

 

Bakgrund

Plattektonik, egentligen platt-tektonik, är en geologisk teori som utvecklats för att förklara fenomenet kontinentaldrift, det vill säga att jordens kontinenter rör sig i förhållande till varandra och ständigt bildar nya kombinationer.

Dagens Nyheter 2014-02-14, videoklipp, 200 000 flydde undan vulkanutbrott

Svenska Dagbladet 2014-02-14, Indonesisk vulkan fick kraftigt utbrott

 

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i geografi, årskurs 4-6


Livsmiljöer

  • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Förberedelser

Se punkt 1 till 4.

Syfte

Lektionstipset syftar till att utveckla elevernas förmåga att dra slutsatser om vilka konsekvenserna blir för människan och naturen när jordytan formas och förändras av naturens egna processer, till exempel vid ett vulkanutbrott.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.