18 maj 2015

Geografi med mellofest

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Geografi, Svenska
Lektionsantal: Individuellt. Beror på hur mycket tid lärare och klass vill lägga.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

I veckan avgörs årets Melodifestival i Wien. Svenska massmedier kommer att ägna händelsen massor med utrymme! Passa på att utnyttja situationen med denna aktualitet, och som förmodligen engagerar eleverna. Det blir geografi med aktualitet samt skriftlig redovisning.

1 Europas geografi

Här hittar du samtliga deltagande länder: Artisterna som är klara för Eurovision song contest 2015

Passa på att granska länderna och lista dem efter följande kriterier:

a. Störst till ytan

b. Flest invånare

c. Topp tio ”rikaste”. Lista efter BNP/capita. Fakta finns här: ekonomifakta.se

eller här om ni föredrar denna mätmetod: http://www.globalis.se/Statistik/BNP-per-invaanare

d. De tio ”fattigaste”. Lista efter BNP/capita

Leta gärna fler källor, jämför och diskutera de olika mätmetoderna.

 

2 Länderanalys

Lista de länder som placerade sig topp tio i Wien. Jämför med dina listor över de tio ”rikaste” och de tio ”fattigaste” deltagarna. Finns det något samband, någon korrelation? Det finns kanske inget som talar för att det skulle finnas ett samband men det kunde ändå vara av intresse att undersöka saken! Satsar de rika, som har större möjligheter att göra det, på att vinna? Satsar de fattiga på att vinna för att skapa uppmärksamhet kring det egna landet?

Diskutera resultatet!

 

3 Skriv en artikel

Vad skulle du fokusera på om du skulle skriva en nyhetsartikel dagen efter finalen? Välj din vinkel genom att formulera en rubrik. Skriv sedan en kort ingress och en artikel som innehåller 1500 tecken. Tänk på att en nyhetsartikel ska vara fri från dina egna åsikter – du ska redovisa fakta!

Diskutera era vinklar och jämför med de som finns i tidningarna.

Länk: Att skriva en nyhetsartikel http://mediekompass.se/wp-content/uploads/2014/09/Nyhetsartikel.pdf

 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Geografi

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Svenska

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

 

Gymnasiet

Geografi

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att samla in, bearbeta, kritiskt tolka och värdera rumsliga data samt att formulera och visualisera resultat i form av texter, kartor, bilder, modeller, tabeller och diagram.

Svenska

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

 

 

 

 

 

Förberedelser

Inga speciella – tillgång till nät för alla elever.

Syfte

Att lära sig mer om Europas geografi samt lära sig redovisa i form av en nyhetsartikel.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.