31 mar 2014

Förståelse för andra människor – romerna

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Se text
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Den 25 mars presenterade minister Erik Ullenhag på DN Debatt en vitbok om hur romerna diskriminerats i Sverige under 1900-talet, och kanske även idag. Läs och begrunda och sök efter underlag för era tankar ibland svenska tidningstexter och andra källor.

Tidsåtgång: Inledningen tar en halv till en lektion beroende på diskussionsvilja. Övning 1 samma som inledningen. Övning 2 kan gå snabbt eller ta lång tid beroende på vad eleverna hittar. Övning 3 bör ta minst en lektion för det finns många åsiktstexter att ta del av.

Läs Ullenhags debattartikel här: “Omfattande kartläggning av romer i 1900-talets Sverige”
Diskutera igenom innehållet.

1 Läs och diskutera

I samband med att regeringen presenterade vitboken blev en av deras romska gäster stoppad på hotell Sheraton i Stockholm, en händelse som visar att detta inte är någonting som tillhör vår historia.

Läs och diskutera:

Dn.se: “Sheraton stoppade regeringens romska gäst”

Mitt i: “Sheraton ber om ursäkt i öppet brev”

Leta efter fler liknande exempel. Använd sökrutan nere till höger på www.mediekompass.se

2 Sök i lokaltidningen

Finns det exempel på diskriminering av romer i ditt närområde. Sök i din(-a) lokaltidning(-ar). Kanske har ni rent av egna erfarenheter som kan bidra till att konkretisera diskussionen.

Använd sökrutan nere till höger på www.mediekompass.se

3 Kommentarer

Vitboken kommenterades av många, både i etablerade massmedier på ledarsidor och via insändare och debattartiklar och i olika debattforum på nätet. Sök olika exempel!

Länk till ledare:

Från den kristna dagstidningen Dagen

“Vitbok om romer ett steg på vägen”

Från VLT (Västmanlands Läns Tidning)

“Senkommen men viktig vitbok om romer”

Diskutera!

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Gymnasieskolan

Samhällskunskap

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor.

Förberedelser

Se inledning

Syfte

Att sätta sig in i utsatta minoriteters situation.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.