01 jan 2018

Fördjupning: Nyhetsvärdering

1-34-6
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Temaarbete 1 vecka, Tidningsveckan 2015
Tema: Nyheter
Senast uppdaterad: 24 aug 2022

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

Spana efter nyheter

Sätt eleverna på spaning vilka nyheter som finns i er dagstidning. Dela upp tidningssidorna mellan eleverna och låt dem kolla vad nyheterna handlar om, var de är placerade på sidorna, olika texter som notiser och artiklar, gradstorlek på rubriker och om nyheten finns på förstasidan.

Vilka nyheter fick störst rubriker? Vilka nyheter hamnade/hamnade inte på förstasidan? Varför/varför inte? Vilka nyheter toppade sidorna/placerades långt ner? Varför? Ge förslag på händelser som aldrig skulle bli en nyhet i tidningen? Varför?

Uppmana eleverna att utifrån denna granskning formulera några kriterier för vad en nyhet är och vad tidningen verkar tycka vara en viktig nyhet. Jämför elevernas förslag på kriterier med denna lista som kommer från Kurs i medborgarjournalistik.

Traditionella nyhetskriterier

  • något som inte tidigare publicerats
  • något som publiken inte visste tidigare och har nytta/behov/nöje av att veta
  • nära i tid, rum eller kultur
  • ovanlig och nyss inträffad händelse
  • process, åsikt eller beslut med konsekvenser för publiken
  • människors upplevelser som läsaren kan identifiera sig med
  • väcker känslor
  • egen/lokal nyhet/vinkel/uppföljning – varför så viktigt? Ekonomisk konkurrens eller prestige?
  • ”rundisar” (”mjuka” nyheter) för att skapa bra mix 
tajming vs. burkade (förproducerade) grejer

Mer om nyheter

UR: Är det sant?

Förberedelser

Tillgång till tidningar

Syfte

Fördjupad kunskap om nyheter

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.