03 nov 2014

Följ inrikes- och utrikesnyheterna

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: En kort introduktion, elevernas eget arbete samt en lektion för uppföljning.
Tema: Nyheter
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Varje svensk lokaltidning, med något undantag, ägnar en eller flera sidor åt nyheter som kommer från nyhetsbyråer – byråmaterial. Rikstidningarna ägnar naturligtvis än mer material åt den här typen av nyheter. Genom att följa dessa nyheter kontinuerligt håller du dig orienterad om vad som händer. Du kan delta i det offentliga samtalet! Du behöver inte känna dig dum!

1 Introduktion

Introducera uppgifterna samt gå igenom de viktigaste internationella nyhetsbyråerna och deras uppgifter.

Byråer: AFP, Reuters, AP, TT, FNB, etc.

Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Nyhetsbyråer
Ta upp begreppet gatekeepers (portvakter).

Länk: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gatekeeper

2 Uppgift

Ge eleverna i uppgift att granska inrikes- och utrikesnyheterna i en vecka. Lista alla nyheter på sidorna och placera in händelserna på en världskarta.

3 Diskussion

Be varje elev välja de tre viktigaste inrikes- och utrikesnyheterna under veckan och motivera varför just de här nyheterna valts. I den avslutande diskussionen blir det här den viktigaste punkten. Diskutera samsyn och skillnader i elevernas val, och inte minst vad som avgör vad som är en ”viktig nyhet”.

Länk:  Kurs i medborgarjournalistik/Vad är en nyhet?

 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Samhällskunskap
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.

Gymnasiet
Samhällskunskap
Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen.
Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Förberedelser

Skaffa tillgång till din lokaltidning under en veckas tid, antingen papperstidningar eller e-tidning.

Syfte

Att entusiasmera till att följa nyhetsflödet!

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.