22 apr 2014

EU-valet

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Det här är delvis en bevakning av nyhetsflödet som ska pågå under en längre period och leda till diskussion ibland. Dock sker en intensifiering fram mot valdagen.
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Det talas om att 2014 är ett supervalår och det börjar den 25 maj med EU-valet. Då ska 400 miljoner väljare i 28 länder välja 751 ledamöter till EU-parlamentet. Svenska tidningar kommer att skriva massor om detta val och har redan börjat. Alltså dags att börja följa debatten och nyheterna. Det är dags för svenskarna att börja inse att Sverige är en del av EU! I det förra EU-valet röstade 44 procent, i det senaste riksdagsvalet röstade 84,6 procent!
OBS! Tänk alltid på att ledare och debattartiklar ska innehålla skribentens åsikter medan nyhetstexter redovisar andras åsikter och skribenten ska vara neutral.

Skaffa dig en bakgrund

http://www.eu-upplysningen.se/eu-valet/ finns en alldeles utmärkt faktabakgrund till valet. Sätt er in i fakta. Diskutera om fördelningen av ledamöter är ”rättvis”. Får stora Tyskland för få representanter och är lilla Malta överrepresenterat?

1 Samla ledare

Många tidningars ledarsidor har redan börjat kommentera det kommande valet. Olika åsikter förs fram. En del håller vi med om annat retar upp oss beroende på vilka åsikter vi har. Sök och samla efter ledare om EU-valet från olika politiska åsikter. Varje tidningsledare kan leda till diskussion kring olika EU-frågor – från storpolitik till djurrättsfrågor.
Exempel:

ttela.se: “Rösta i EU-valet för djurens skull”

dn.se: “EU-valet är på riktigt”

2 Granska

Granska de svenska partiernas kandidater och listor. Varifrån kommer kandidaterna och hur hörs de i debatten. Sök i svenska medier efter texter, intervjuer, etc

Börja med riksdagspartiernas hemsidor och gå igenom kandidatlistorna. Googla sedan namnen och granska om kandidaterna skrivit exempelvis debattartiklar eller givit intervjuer. Vilka åsikter har kandidaterna?
Exempel: På folkpartiet.se finns rubriken EU-val. Där listas partiets kandidater. Nummer ett är Marit Paulsen. Googlar man ”Marit Paulsen debatt” så kommer bland annat detta upp:

nyheter24.se,  “Marit Paulsen: SD vet inte vad de pratar om”

Titta på lokala kandidater!

3 Samarbete?

Det skrivs mycket i svenska tidningar om partier som är antingen främlingsfientliga, invandrarkritiska eller rent av rasistiska och hur de satsar på EU-valet. Hur agerar partier som franska Front National, ungerska Jobbik eller för den delen danska Dansk Folkeparti och svenska Sverigedemokraterna inom EU:s ramar? Kommer alla dessa partier att samarbeta i EU-parlamentet?

Länkar:

dt.se: “MP och FP riskerar att lyfta högerpopulister i EU-valet”

aftonbladet.se: “Franska arbetare röstar på fascister”

Googla fram fler ledare och nyhetsartiklar.

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Samhällskunskap
Centralt innehåll årskurs 7-9
Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.
Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Gymnasiet
Samhällskunskap
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.

Förberedelser

Se avsnittet "Skaffa dig en bakgrund"

Syfte

Att skaffa sig kännedom om EU-valet och vad det innebär för vårt land och för hela EU.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.