26 maj 2014

EU-valet: Resultatet!

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Geografi, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1–3 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Så är EU-valet över och i skrivande stund är resultatet inte riktigt klart, men att följa upp resultaten ger naturligtvis en bra bild av det politiska landskapet inom EU. En riktig djupdykning i både europeisk politik och geografi.

Tidsåtgång: Både upplägg 1 och 3 tar en till tre lektioner. Upplägg 2 innebär en elevuppgift som löper under en vecka. Uppföljning och diskussion en lektion.

1 Analysera valresultatet

Redovisa först hela resultatet. Hur fördelar sig de 751 olika platserna på olika länder och olika partier? Gör en jämförelse m ed den svenska riksdagen och partiernas antal mandat där. Gör ett EU-parlament med 349 platser. Det får ni genom att multiplicera ländernas och partiernas antal mandat med 0,465. När ni skapat ert Europaparlament med 349 platser så jämför det med riksdagen. Är det stora skillnader eller är de riktigt lika? Om det finns skillnader var uppstår dessa? Är det i Östeuropa, Sydeuropa eller i något av de stora länderna inom EU?

Så här ser partigrupperna i EU-parlamentet ut:
vänsterpartier
socialdemokraterna
de gröna
liberalerna
moderaterna/kristdemokraterna
högerkonservativa
EU-skeptiska
Grupplösa (bl a högerextrema)

2 Hur bevakar din lokala tidning valresultatet

Bevaka din tidning under veckan och samla allt material, både opinionsmaterial (ledare, debatt och insändare) samt nyhetsartiklar. Har tidningen eget material om valet eller är det enbart byråmaterial? Har ni lokala (eller regionala) kandidater till EU-parlamentet och hur bevakas dessa? Vilka kom in och vilka kom inte in av de regionala kandidaterna?

3 Vilka kom in?

Det har skrivits mycket i svenska tidningar om partier som är antingen främlingsfientliga, invandrarkritiska eller rent av rasistiska och hur de satsar på EU-valet. Hur gick det för partier som franska Front Nacional, ungerska Jobbik eller för den delen danska Dansk Folkeparti och svenska Sverigedemokraterna. Kom alla dessa partier in i EU-parlamentet? Hur många platser fick de? Har de här partierna gjort några anmärkningsvärda uttalanden?

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Samhällskunskap
Centralt innehåll årskurs 7-9
Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.
Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Gymnasiet
Samhällskunskap
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.

Förberedelser

Behövs: Tillgång till tidningar, antingen pappersversioner eller digitala. Den lokala tidningen under veckan efter valet.

Syfte

Att skaffa sig kännedom om EU-valet och göra jämförelser mellan länders resultat.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.