13 okt 2014

Ebola

4-6 Arkiv
Kurs: Biologi, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En eller flera lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Ebolaepidemin berör alla. Varje dag kommer nyheter om stigande dödsfall, nya fall utanför Afrika, hjälpinsatser och nyhetsbevakningar ur olika perspektiv, till exempel hur svårt barnen i de drabbade länderna har det. Många elever har säkert frågor och kanske också är oroliga för egen del. Ge fakta och belys hur vi är rustade, tack vare forskning och kunskap, men också hur utsatta vi är när en sådan här allvarlig epidemi drabbar oss.

A Introduktion

Inled lektionen med att visa nyhetsbilder om ebola. På den här sidan finns en stor mängd nyhetsbilder samlade. Bilderna är hämtade från dagstidningar och deras rapporteringar. Till varje bild finns den aktuella artikeln kopplad. Välj hur du vill använda dig av denna sida. Nedan har vi samlat fakta om ebola som kan vara till hjälp när ni pratar om bilderna.

Fakta om ebola

 • Ebola tillhör en grupp virussjukdomar som brukar kallas blödarfebrar. Kroppens förmåga att stoppa blödningar fungerar inte. Patienterna blöder från alla delar av kroppen. Dödligheten är mycket hög.
 • De första dokumenterade fallen av ebolafeber hos människor noterades i Zaire och fick namnet efter floden Ebola. Utbrottet skedde 1976 då 318 människor insjuknade. Av dessa avled cirka 90 procent.
 • Ebola smittar bara vid nära kontakt med personer som har sjukdomen. Smittorisken är som störst vid fysisk kontakt med döda kroppar, till exempel vid begravningar och andra avsked.
 • Ebolavirus smittar mellan människor genom infekterade kroppsvätskor som saliv och blod.
 • Vårdpersonal måste arbeta i skyddsdräkter och iaktta försiktighetsårgärder.
 • Smittade personer som ännu inte insjuknat smittar inte.
 • Feber, kräkningar och inre blödningar är symtom på sjukdomen.
 • Idag finns inget godkänt läkemedel som kan förhindra eller bota sjukdomen.
 • Det finns fem typer av ebolavirus.
 • Den som tillfrisknar från ebola blir immun mot just den typen av ebola som de insjuknade i.
 • Flyghundar, en typ av fladdermöss, bär på viruset, smittar apor och andra djur. Apor verkar vara den vanligaste smittkällan för människor, i samband med kötthantering från schimpanser och gorillor men även andra djur som skogsantiloper.
 • Senaste utbrotten av ebola kom vid årsskiftet 2013-2014, men uppmärksammades i mars 2014. Det utbrottet startade i gränstrakterna mellan Guinea, Sierra Leone och Liberia.
 • Sverige har beredskap för denna typ av sjukdomar sedan 1990-talet. På infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping finns en speciell enhet med möjlighet att vårda ebolapatienter under längre tid. Man har i Linköping tillgång till en speciellt anpassad ambulans och kan även hämta patienter med flygplan från övriga delar av landet.

Källor: 
Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten: Bra att veta om ebola

Wikipedia

Socialstyrelsens rekommendationer till hälso- och sjukvården

Ur nyhetsmaterialet:

• Antalet fall av ebola i Guinea, Sierra Leone och Liberia uppgår till över 8 000. Av dem har nästan hälften avlidit, de flesta i Liberia.

• Två kända fall är hittills smittade utanför Afrika, ett i Spanien och ett i USA.

• Enligt FN skulle en miljard dollar behövas för att bemästra ebolakatastrofen. Världens länder har hittills bidragit med 250 miljoner.

• Svenska regeringen har skickat sin första specialist till Liberia. I veckan ska ytterligare sju åka. Det är frivilligt för var och en att åka.

• Överallt i Västafrika är ebolan närvarande, inte hälsa i hand, undvika kramar, inte ta i saker, tvätta händer och fötter, kontroll av kroppstemperatur med mera.

B Fördjupning

Arbeta med artikeln Trauma för barnen


Många dagstidningar publicerade en TT-artikel om barnen i Västafrika. Sök den i er lokala nättidning eller hämta den via länken ovan. Då kommer ni till gp.se. Läs artikeln gemensamt eller låt eleverna i par läsa och svara på de frågor som vi föreslår. Börja med att visa var Liberia, Sierra Leone och Guinea ligger och förklara några svåra ord: trauma, traumatiserade, stigmatiserade
, isolerade
, överbelastade sjukvården, epidemi
 och sociala gemenskapen.
Förslag på frågor:

• Vem har journalisten Marlene Eriksson talat med?

• Från vilken hjälporganisation kommer hon?

• Vilka är barnen på bilden? Vad får vi veta om deras livsöde?

• Varför hjälper ingen nioåriga Mercy Kennedy, trots att det är tradition att människor hjälper varandra och tar hand om varandras barn? Ange två skäl!

• Hur länge ska barn hållas isolerade från sina föräldrar om någon av dem blivit smittad?

• Varför får smittade barn inte behålla sina leksaker och gosedjur?

• Hur gamla är de flesta som dör i ebola? Varför är det särskilt svårt för barnen?

• Vilka andra sjukdomar hotar barnen i de drabbade länderna?

• Hur hoppas du att det ska gå för den pojke, som fick en ny extramamma? Berättar varför!

• Varför är situationen så annorlunda all annan hjälpverksamhet?

C Aktivitet

Jämför ebola med digerdöden som drabbade Sverige över 20 gånger mellan 1350 och 1713. Stora döden eller Stora pesten som digerdöden kallades då, är en av de värsta farsoter som drabbat Europa. På SO-rummet finns fakta om digerdöden. Längre ner på den sajten finns enkel fakta om digerdöden som kan passa dina elever.

Ta reda på:

– hur digerdöden kom till Europa och Sverige.

– varifrån smittan kom.

– vilka sjukdomstyper/pester av digerdöden som fanns.

– hur sjukdomen yttrade sig.

– dödlighet och antal döda.

– folktro kring digerdöden.

– digerdödens följder.

Fundera på varför vi borde klara av att hantera dagens ebolasituation bättre än vi gjorde med digerdöden under medeltiden.

D Uppföljning

Följ händelseutvecklingen kring ebola. Hjälps åt att gör en lista med daterade rubriker. Stäm av en gång i veckan eller fyll på allt eftersom.

E Bakgrund

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Samhällsorienterande ämne


Centralt innehåll årskurs 4-6

• Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Biologi


Centralt innehåll årskurs 4-6
• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Förberedelser

Gå igenom bilder från ebolakatastrofen och välj några som du vill visa dina elever och föra samtal kring. Dra ut artikeln om barns situation i Västafrika om du vill att dina elever ska arbeta med den uppgiften. Ta del av Fakta om ebola som vi samlat under Introduktion och fyll på med egen fakta.

Syfte

• Ge en bild av ebolautbrottet i Afrika och vad det innebär för de drabbade.

• Ge en inblick i hur vår beredskap ser ut och hur hela världen agerar tillsammans för att hjälpa.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.