01 jan 2018

Den lokala debatten

7-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Upp till varje undervisande lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 24 aug 2022

Det kan inte nog poängteras att den lokala politiken ofta är nog så viktig jämfört med rikspolitiken för den vanliga människan. Trots det får den vanligtvis mindre uppmärksamhet i skolans arbete. Det är dags att råda bot på det!

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

Ledarsidorna

De flesta ledarsidor har en ambition att lyfta fram lokala frågor även om de då och då även belyser nationella och internationella frågor.

1. Granska ledarna i din lokala/dina lokala tidningar under en vecka eller helst längre än så. Gå igenom och diskutera ledarna.

2. Har ni två tidningar i regionen eller i närheten med olika politisk färg så undersök om de behandlar olika ämnen eller tar upp liknande frågor.

3. Har ni två ledare som tar upp samma ämne så jämför åsikterna och argumentationen. Har ni inte två lokala tidningar med olika politisk färg så sök längre bort efter någon tidning som passar era syften.

4. Ranka de ledare ni granskar. Vilka tycker ni argumenterar bäst för sin sak? Försök att bortse från egna åsikter utan granska argumentationen.

Insändare och debatt

Förutom ledartexterna är också insändare, debattartiklar och krönikor åsiktstexter, dvs texter där skribenten kan uttrycka egna åsikter. Alltså:

1. Gå igenom insändare och debattartiklar under samma period ni tittar på ledare.

2. I de fall de tar upp samma frågor som någon ledartext, överensstämmer åsikter och argument eller skiljer de sig åt?

3. Ranka insändarna på samma sätt som ni rankat ledarna.

Hur förs debatten på bloggar, Twitter och Facebook?

I dag har sociala medier blivit ett viktigt informations- och debattforum, men det kan vara lite svårare att söka information där.  Skolverket har bra tips på hur man informationssöker: Länk!

Låt eleverna undersöka hur den politiska debatten förs på denna arena.

1. Vilka lokala politiker och/eller bloggare uttrycker åsikter i lokala politiska frågor.

2. Överensstämmer åsikter och argument med det ni sett i traditionella medier?

3. Hittar ni någon som ni speciellt vill följa? Diskutera i klassen om ni är överens!

Förberedelser

Tillgång till lokala morgontidningar eller nätupplagor

Syfte

Att skaffa sig kunskap och förståelse om hur politiken utformas i er närhet.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.