23 mar 2015

Cyklon, solförmörkelse, norrsken och vårdagjämning

4-6 Arkiv
Kurs: Fysik
Lektionsantal: En till två lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Vecka 12 blev en vecka med flera händelser kopplade till kursplanen i fysik. Här ger vi förslag på hur elever, gärna i grupp, kan lära sig mer om cykloner, norrsken, solförmörkelse och vårdagjämning.

A Introduktion

Samtala med eleverna om förra veckans händelser. Fokusera på cyklonen Pam, norrsken, solförmörkelsen och vårdagjämningen. Stimulera gärna med bilder och videoklipp.

B  Aktivitet

Förslag på arbetsgång:
1. Dela ut dessa uppgifter:
• Vad är en cyklon?
• Vad är solförmörkelse?
• Vad är norrsken?
• Vad är vårdagjämning?

2. Dela in klassen i grupper och ge varje grupp var sin uppgift att fördjupa sig i. Låt flera grupper arbeta med samma uppgift om grupperna blir för stora.

3. Varje grupp förbereder en redovisning inför klassen genom att söka fakta och nyheter på nätet. Tidsbegränsa gärna sökande. Kanske räcker 15 minuter för att samla fakta till en muntlig presentation?

4. Eleverna redovisar med hjälp av smartboard och berättar kort om vad de kommit fram till.

Tips för redovisningen:
1. En elev börjar med att svara på frågan: Vad är XX?
2. Därefter fortsätter gruppen att berätta, visa klipp och bilder och utveckla presentationen med fakta.
3. Andra elever som eventuellt jobbat med samma uppgift kompletterar och tillsammans svarar de på klassens frågor.

C  Fördjupning

Detta lektionsförslag är planerat till en lektion. Det kan ses som en tillbakablick till veckans händelser eller som en inledning till ett större arbete. Planera i så fall, tillsammans med eleverna, hur de vill gå vidare, vad arbetet ska innehålla, hur det ska redovisas och vilka kunskapskrav som gäller.

D Länkar

Sökord för arbetet:

Cyklon
Cyklonen i Vanuatu
Fakta om cykloner

Norrsken

Aktuellt om norrsken
Fakta om norrsken

Solförmörkelse
Aktuellt om solförmörkelse
Lätt fakta om solförmörkelse

Vårdagjämning
Aktuellt om vårdagjämning
Fakta om vårdagjämning

Koppling till skolans styrdokument

Fysik – Syfte
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Kursplanen i fysik Årskurs 4-6
• Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder
kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

• Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag,
natt, månader, år och årstider kan förklaras.

• Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i
faktatexter och tidningsartiklar.

Förberedelser

Eleverna behöver dator eller Ipad.

Syfte

Att knyta aktualiteter under vecka 12 till kursplanen i fysik.


Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.