11 apr 2016

Björnungar tittar ut

4-6 Arkiv
Kurs: Biologi, Svenska
Lektionsantal: En lektion plus skrivövning
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

N.B. Denna övning är inte uppdaterad och vissa länkar kan vara inaktuella.

Nu återkommer vi till björnidet i Lycksele djurpark igen. I januari födde björnmamman Isis/Sissi fyra ungar och snart är det dags för ungarna att titta ut, kanske redan på torsdag. En välkänd tradition säger att björnar kommer ut ur idet just på Tiburtiusdagen som infaller den 14 april. Titta in i björnidet live och lär mer om björnar! I det här lektionsförslaget lyfter vi också en rolig björnuppgift om Mors lille Olle, där eleverna får träna sig att skriva journalistiska texter.

A – introduktion

Vad händer i idet i Lycksele djurpark?

Lyssna och titta på Aftonbladets klipp från 25 februari. Där får vi ta del av en intervju med djurskötaren Rickard Holmgren som berättar vad som händer i idet. Vi får följa björnmamman Sissi och hennes fyra ungar live. Missa inte att gå tillbaka och titta på äldre klipp, till exempel när ungarna föddes och håll utkik efter nya, till exempel, när björnungarna tittar ut.

Mera björnnyheter

Sätt eleverna på spaning efter björnnyheter. Låt dem googla och söka i nyhetsflödet. Avsluta med en berättarlektion om aktuella och sanna björnhistorier.

B – skrivuppgift: bakgrund

Från verklig händelse till en notis

Den 2 januari 1851 kunde man i en notis i Tidning för Fahlu län och stad läsa om lille Jon. Han träffade på en björnfamilj i skogen och började leka med dem. Senare skrev Alice Tegnér visan “Mors lille Olle” som baseras på händelsen.

Notis i Tidning för Fahlu län och stad den 16 januari år 1851: Särna den 2 jan 1851

… Wid de till Hägnåsen här i socknen hörande fäbodarne (eller, som de här kallas, “sätern”) tilldrog sig en dag mot slutet av sistl. September en ganska märklig händelse. Erik Jonssons hustru Martha och swägerska Anna hade, berörde dag, lemnat barnen ett stycka från sätern ensamme i skogen, der de plockade lingon. Det äldsta barnet war en flicka om 8 år och det yngsta en gosse om 1 år och 7 månader, de begge övriga mellan nyssnämnde åldrar. Under barnens lekar framkomma plötsligen en björnhona med sin unge, slå sig ner tätt invid barnen och börja att, liksom de, leka med hwarandra. Den äldsta flickan blev wäl något förskräckt; men hennes yngste broder, den lille Jon, så mycket mindre. Han går fram till björnarna, kastar ristwistar på dem, matar än den ena, än den andra med lingon, och då den stora björnen tycktes vilja taga det mesta för sig, afwisar han honom med tillropet: “inte du nu!” och räcker bären åt den unga. Slutligen slår gossen sig ned utmed björnarna, smeker dem och lägger huvudet på björnhonans länd, liksom för att der bereda sig ett sofställe. Men nu begynte den äldsta flickan att ropa på modren och vid detta rop samt modrens deraf föranledda ditskyndande förfogade sig de barnkära björnarne helt makligt till skogs. – Berättelsen om äfwentyret är afgifwen af den lille Jons egen moder Martha och hennes äldsta dotter, och såsom ett betydande kriterium för sanningsenligheten deraf kan man betrakta den senares naiva beskrivning på “de stora svarta hundarna” och Jons beteende mot dem …

Visa och dikt

Redan i november 1851 hade författaren Wilhelm von Braun läst historien i en norsk tidning. Han skrev då en dikt om händelsen som han kallade “Stark i sin oskuld”. Han var alltså 30 år före Alice Tegnér och “Mors lille Olle”.

Stark i sin oskuld
Text: Wilhelm von Braun

Liten pilt i fjällskog gick:
Rosig kind och änglablick.
Munnen röd som tuvans bär …
“Kors, vad jag är ensam här!”
– tänkte gossen.

Och han stultade så späd
Mellan höga, mörka träd:
Modern hans i sätern var –
“Här är jag min egen karl”
– tänkte gossen.

Svarta djur nu kommo två,
Lufsandes, dit han sågs gå:
Stora, grymma, lurviga –
“Jag fick sällskap, det var bra!”
– tänkte gossen.

Ett av djuren unge är,
Denne bjuder nu han bär
Ur sin skäppa: Ungen åt –
“Ser man bara, det går åt”
– sade gossen.

Modern strax drog klorna in,
Ned hon tryckte ungen sin,
Lade stilla, sig framför –
“Vänta, jag dig sällskap gör!”
– sade gossen.

Han på marken nu så säll
Kastar sig; mot moderns fäll.
Lutar huvudet han där –
“Kors, så mjukt jag ligger här!”
– sade gossen

Alice Tegnér och “Mors lille Olle”.

Mors lille Olle i skogen gick,
rosor på kinden och solsken i blick.
Läpparna små utav bär äro blå.
“Bara jag slapp att så ensam här gå.”

Brummelibrum, vem lufsar där?
Buskarna knaka. En hund visst det är.
Lurvig är pälsen. Men Olle blir glad:
“Å, en kamrat, det var bra, se god dag!”

Klappar så björnen med händer små,
Räcker fram korgen: “Se där, smaka på!”
Nalle han slukar mest allt vad där är:
“Hör du, jag tror att du tycker om bär!”

Mor fick nu se dem, gav till ett skri.
Björnen sprang bort, nu är leken förbi!
Å, varför skrämde du undan min vän?
“Mor, lilla, be honom komma igen!”

C – skrivövning

Mors Lille Olle blir journalistik igen

Historien om Mors lille Olle kan bli utgångspunkten för en snabbkurs i journalistik. Låt eleverna välja textmodell och skriva på samma sätt som Anette Forsberg, journalist och mediepedagog, gjorde på en lärarkurs med Tidningen i Skolan för flera år sedan. Pröva gärna om det går att skriva på samma sätt utifrån en aktuell nyhet som ni hittar i tidningen.

Exempel på tidningstexter, Mors lille Olle:

Polisnotis

Tvååring överlevde björnmöte i skogen

I söndags hade en tvåårig pojke från Emmaboda änglavakt. Han kom levande från mötet med en brunbjörn …

Nyhetsartikel

Mamman träder fram

– Jag trodde att björnen skulle äta upp Olle.

Eva Svensson, 34, har aldrig varit så rädd i hela sitt liv. Hon sitter hemma i villan i Emmaboda och tittar på sin tvååring som lugnt sover sin middagssömn. Det är bara en dag sedan…

Reportage

Laddad björnjakt i Vissefjärdas skogar

Männen som samlas i Vissefjärda på tisdagsmorgonen är lågmälda. Det är snabba slurkar ur medhavda kaffetermosar, hundar gnyr och manas att hålla sig nära sina hussar, gevärspipor sticker upp bakom grönklädda axlar. En björn går lös i skogarna.

Solen stiger…

Insändaren

Ingen ordning på dagens mödrar

I den hetsiga debatten om Vissefjärdabjörnen har nästan bara militanta djurvänner fått komma till tals. Jag anser att detta är skandal och att den kanske viktigaste aspekten kommit helt i skymundan. Vad är det för mammor som släpper lös sina ungar helt fritt i skogarna? Är all ansvarskänsla …

Dödsfallsnotisen

Dödsfall

Konservator Olle Svensson, Trekanten, har avlidit i en ålder av 76 år. Som liten tvååring blev han Björnolle med hela svenska folket sedan han mirakulöst överlevt ett möte med en vild björn i skogarna vid Vissefjärda. Mötet med björnen kom att prägla hela …

Intervju

Krönika

Löpsedel

Lär om tidningens texter:

Mediekompass Skrivarskola

Tidningens Texter_DelA

Tidningens Texter_DelB

 

D – Så här gick det för lille Olle

Lille Jon växte upp och utvandrade så småningom till Amerika. Som 19-åring begav han sig till Oslo för vidare färd västerut. Året efter kom Elia Simonsson, hans käresta, och de fick nio egna barn men tog också en fosterson. De ägde ett medelstort jordbruk. Tyvärr dog Jon bara 38 år gammal och återsåg aldrig Sverige igen. Elia däremot besökte hembygden 13 år senare, men ådrog sig en förkylning och dog strax efter återkomsten till USA i april år 1901. Mors lille Olles barnbarn och barnbarnsbarn finns i dag spridda över stora delar av USA.

Koppling till skolans styrdokument

Lgr 11
Centralt innehåll i biologi
Årskurs 4-6
• Djurs, växters och andra organismers liv.

Lgr 11
Syfte
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll i svenska
Årskurs 4-6
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Förberedelser

Inga särskilda

Syfte

Här har vi två syften: 1. Att skriva olika typer av tidningstexter. 2. Att följa brunbjörnens liv.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.