25 maj 2015

Båtflyktingar – en internationell angelägenhet

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En till flera lektioner.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Det här lektionsförslaget handlar om båtflyktingarna i Medelhavet och Indiska Oceanen. Vi ger förslag på hur ni kan arbeta med deras svåra situation utifrån en nyhetssammanfattning och barnkonventionens artiklar. Spelar barnkonventionen någon roll när FN, EU och berörda länder försöker fatta beslut i frågan?

A – Introduktion

Visa bilder på båtflyktingar

Välj någon bild på båtflyktingar som samtalsbild. Hur mycket känner eleverna till. Låt eleverna berätta och svara på deras frågor. Om du vill ge mer fakta har vi samlat på artiklar som du snabbt kan visa eleverna. Länkarna börjar i april och fortsätter framåt i maj. Om du vill ha det allra senaste kan du själv gå till Google Alerts, https://www.google.se/alerts och skapa en avisering: Båtflyktingar. Alerts håller koll på nytt intressant innehåll på webben och skickar ett mejl när något händer. Vid aviseringen finns en liten penna. Om du klickar på den kan du själv bestämma hur du vill ha din rapportering. 

Exempel på nyheter om båtflyktingar i Medelhavet
2/4 Fler flyktingar dör i Medelhavet

11/4 Nära 1000 människor räddade i havet på bara ett dygn

16/4 Italien hårt pressat av rekordstor flyktingvåg

8/4  Flyktingvågen sätter press på Italien

20/4 Kaoset i Libyen öppnar för flyktingar

20/4 Medelhavet dödligaste gränsen i hela världen

21/4 ”Ett mörkt hav fullt av lik”

22/4 Överlevande vittnar om skräckfärden

22/4 Catania protesterar mot rasismen

22/4 Lång väntan på asylbesked för migranterna

23/4 FN varnar: En halv miljon kan vara på väg över havet

26/4 Gränspoliserna: Stärkta insatser mot smugglarna hjälper bara på kort sikt

26/4 Desperata flyktingar ser ingen annan utväg

3/4   Nästan 5 800 migranter räddade

13/5 Krigsfartyg räddade 400 båtflyktingar

21/5 900 flyktingar räddade

21/5 Svensk hjälp till Medelhavet

Exempel på nyheter om båtflyktingar utanför Thailand, Malaysia och Indonesien

17/5 Flyktingkris i Sydostasien växer

19/5 Tusentals båtflyktingar fast till havs 

20/5 Ett viktigt steg för Asiens båtflyktingar

20/5 Möjlig lösning för flyktingar i nöd

21/5 Här är båtflyktingar inte välkomna

22/5 Burma räddar båtflyktingar för första gången

23/5 FN: En skyldighet att hjälpa

23/5 ”Jag gråter och tackar Gud för att vi kom hit”

– Vilka rättigheter har barn på flykt?

Diskutera problemet med båtflyktingar ur ett barnperspektiv. 195 stater har skrivit under barnkonventionen. Vilka artiklar i barnkonventionen talar för att FN, EU och berörda länder snabbt måste komma överens om en strategi för att rädda utsatta människor på flykt? Vilken roll verkar barnkonventionen ha i båtflyktingfrågan? Vilka artiklar borde makthavarna tänka på? Varför?
1. Ett barn är varje människa under 18 år.

2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

4. Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.

5-54. UNICEF barnkonventionen, https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

B – Aktivitet

Låt klassen ge förslag på lösningar

Gruppera klassen och ge varje grupp i uppgift att ge minst ett förslag på hur EU, FN och berörda länder ska agera för att rädda utsatta människor. Tänk på frågan ur olika perspektiv som fattigdom, rättvisa, krig, humanitet och medmänsklighet. Redovisa varje förslag och diskutera. Är gruppernas förslag rimliga? Varför – varför inte?

C – Fördjupning


Individuell skrivuppgift

Ge varje elev i uppgift att skriva om situationen med båtflyktingar. Begränsa tiden till 10 minuter och uppmana till privat tankeskrivande, där tankarna får flöda och pennan glöda. Här tillåts ofullständiga meningar, stavfel och andra språkfel. Det är innehållet som räknas. Detta skrivande ger eleverna en chans att skriva av sig utan krav på redovisning.

C – Länkar


Unicef – Barnkonventionen

Frågor om barnkonventionen

Karta på stater som undertecknat barnkonventionen

Google Alerts

Koppling till skolans styrdokument

Lgr 11 Skolans värdegrund

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv.
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser.

Förberedelser

Gå igenom våra länkar om båtflyktingar och ta själv reda på vad som hänt de senaste dagarna.

Syfte

Att utifrån ett barnperspektiv sätta sig in i båtflyktingarnas situation med hjälp av barnkonventionens artiklar.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.