03 sep 2014

Astrid petade Selma

4-6 Arkiv
Kurs: Matematik, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-4 lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022


Syfte:
Att levandegöra historiska personer och skapa diskussion kring kändisskap

Bakgrund: Arbetet med att ta fram de nya sedlarna påbörjades redan 2008. Två kungar ut och fem kulturpersoner in blev resultatet. De nya sedlarna kommer bli något längre och tjockare än dagens. Nykomlingen, tvåhundrakronorssedeln, får samma form som dagens hundralapp. Tidigast år 2014 kommer de att börja användas. De nya kändisarna har gemensamt att de alla har figurerat inom kulturområdet på 1900-talet samt att de har både folklig förankring och internationellt rykte. Här är information från Riksbanken om vinnarbidragen samt bilder på sedlarna.

Genomförande:

Basuppgift

Tidsåtgång: 40 minuter

Ladda ner kopieringsunderlag för frågorna (A och C) i denna uppgift här. 1.41 Mb

A. Låt först eleverna göra nedanstående tipsfrågor för att ta reda på vad de vet om dagens pengar.

1. Vilket av följande mynt gäller inte längre?
Enkronan Tiokronan Femtioöringen

2. Vems ansikte finns på våra mynt?
Kungens Kronprinsessans Statsministerns

3. Hur många olika giltiga mynt finns det?
Tre Fyra Fem

4. Vem pryder dagens 20-kronorssedel?
Moa Martinsson Selma Lagerlöf Drottning Kristina

5. Jenny Lind finns på dagens 50-kronorssedel. Vad var hennes yrke?
Skådespelerska sångerska drottning

6. Carl Von Linné finns på hundralappen. Vilket av följande ord associerar man ofta med honom?
Växter motorer bergsbestigning

7. På 500-kronorssedeln finns en kung vid namn Karl. Men vilket nummer hade han? (Han levde i slutet av sextonhundratalet)
Karl IX Karl X Karl XI

B. När de är klara kan du låta dem rätta varandras frågor. Här är rätt svar:
1. Femtioöringen
2. Kungens
3. Tre
4. Selma Lagerlöf
5. Sångerska
6. Växter
7. Karl XI (den elfte)

C. När de är klara kan du para ihop dem två och två . Ge dem en stund att försöka kasta om bokstäverna för att få fram de nya “sedelkändisarnas” namn.

  • Den nya 20-kronorssedeln kommer prydas av TRADIS Lindgren
  • Den nya 50-kronorssedeln kommer prydas av TREEV Taube
  • Den nya 100-kronorssedeln kommer prydas av TRAGE Garbo
  • Den nya 200-kronorssedeln kommer prydas av MANGIR Bergman
  • Den nya 500-kronorssedeln kommer prydas av GIRTIB Nilsson
  • Den nya 1000-kronorssedeln kommer prydas av GAD Hammarskjöld

D. Sedan öppnar du bildspelet på svd.se så kan de se om de listade ut rätt.

Diskutera också vilka landskap de olika sedelkändisarna hör ihop med.

Extrauppgift 1

Tidsåtgång: 40 minuter

Använd denna länk till dn.se. Med hjälp av faktarutorna till höger ska de hitta svar på frågorna nedan.

1. Hur dog Dag Hammarskjöld?
2. Vilket Nobelpris fick han?
3. Vad var Birgit Nilssons yrke?
4. Ingmar bergman bodde på en ö. Vad hette den och var ligger den?
5. Vad var Greta Garbos riktiga efternamn?
6. Vad var Greta Garbos smeknamn?
7. Evert Taube gick till sjöss. Vilka två länder, förutom Sverige, handlar många av hans visor om?
8. Vad hette gården där Astrid Lindgren växte upp?

Extrauppgift 2

Tidsåtgång: 40 minuter

Skriv namnen på de nya sedelkändisarna på tavlan. Be sedan eleverna att komma fram och sätta ut siffrorna 1 till 3 under namnen. En etta får den eller de som eleven verkligen kände till. En tvåa får den eller de som eleven hade hört talas om eller hört namnet på men inte visste så mycket om. Nummer tre får den eller de som eleven överhuvudtaget inte hade hört talas om. Sedan kan ni göra ett stapeldiagram och se vilka som var mest respektive minst kända av de nya sedelkändisarna. Kanske får eleverna i läxa att ta reda på mer om en som fick en trea och sedan göra en muntlig redovisning om henne eller honom?

Extrauppgift 3

Tidsåtgång: 40 minuter

Titta på videoklippet på expressen.se från riksbankens presentation av de nya sedlarna.

Diskutera frågorna i par
1. Varför fick Astrid Lindgren den lägsta valören?
2. Vilka andra svenskar nämnde allmänheten som förslag?
3. Finns det någon av svenskarna som allmänheten föreslog som du hellre hade velat ha på en av sedlarna. Vem? Varför? På vilken valör?
4. Varför trycker man nya sedlar?
5. Om mynten blir lättare belastar de miljön mindre. Hur då?
6. Riksbanken hade som krav att personerna på sedlarna inte längre fick vara i livet. Varför då, tror ni?

Koppling till läroplan

Lgr 11 säger (ämnet historia) Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven tillägnar sig kunskaper om betydelsefulla historiska gestalter, händelser och epoker

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.