07 mar 2016

Årets bild 2016

4-6 Arkiv
Kurs: Bild
Lektionsantal: En lektion
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

I helgen som gick presenterades vinnarna i tävlingen Årets Bild 2016. Svenska pressfotografer prisades i olika kategorier för skickligt utförda yrkesprestationer. Analysera vinnarbilder och lär av pressfotografer!

A – introduktion

BAKGRUND

Pressfotografernas Klubb har sedan 1942 inbjudit till Sveriges största fototävling. I helgen som gick utsågs vinnarna i Årets Bild 2016 på kulturhuset Spira i Jönköping.
Årets Bild har vuxit sig till nya rekordnivåer de senaste åren, något som understryks av det ökande antalet tävlingsbilder och fotografer. Uppmärksamheten är stor såväl lokalt som nationellt.
Tävlingens främsta syfte är att främja bildjournalistik. De fotografer som årligen belönas visar prov på stor kunnighet med deras betydelsefulla arbeten. Årets Bild är inte bara en tävling utan även en bro mellan allmänheten och svensk bildjournalism.
Juryns sammansättning är unik varje år. Jurymedlemmarna kommer i år från Danmark, Norge och Sverige och fungerar oberoende av varandra.

Källa: http://www.aretsbild.se/om-oss-2/

ANALYSERA VINNARBILDER TILLSAMMANS I KLASSEN

Årets bilds hemsida finns samtliga vinnare med juryns motiveringar. Här kan man också välja att klicka fram alla vinnarbilder bild för bild, om man inte från början vill visa juryns motiveringar.

Förslag på arbetsgång

1. Välj en eller flera vinnarbilder och presentera dessa en i taget för klassen utan juryns motivering.

Låt eleverna

• berätta vad de ser på bilden.

• berätta vilken känsla bilden ger.

• leta efter detaljer som förstärker bilden.

• ge förslag på i vilket sammanhang bilden togs.

• ge förslag på vad fotografen vill berätta med sin bild.

• ge förslag på varför juryn prisar bilden.

2. Visa juryns motivering och jämför med elevernas förslag. Berätta vem som tagit bilden och om det finns en koppling till någon dagstidning.

3. Fortsätt på samma sätt med fler bilder om det finns tid till det.

B – aktivitet

ELEVERNA VÄLJER EGNA ATT ANALYSERA

Låt eleverna arbeta på sätt som vid introduktionen, men nu självständigt. Fördela gärna de bilder som du tycker är angelägna att analysera och prata om. Avsluta med redovisningar som eleverna förbereder och ansvarar för. Som en extrauppgift kan eleverna gå vidare till vinnartidningarna och läsa vad de skriver om utmärkelserna.

C – fördjupning

GRANSKA LOKALTIDNINGENS PRESSBILDER

• Hur bra pressbilder finns i elevernas lokaltidningar?
Gör en veckogranskning! Ge tummen upp för bra bilder och tummen ner för dåliga. Motivera varför.
• Hur ser tidningens bildredaktion ut?
Kontrollera vem eller vilka som tar pressbilderna. Har tidningen egna fotografer eller använder de sig av frilansfotografer eller tidningens reportrar?

Tyvärr väljer många dagstidningar att säga upp sina pressfotografer för att istället låta de skrivande reportrarna ta sina egna bilder och bli något av multijournalister. Dessa ska både kunna skriva, ta bilder och i vissa fall även redigera.

Koppling till skolans styrdokument

Lgr 11 Bild

Centralt innehåll
Årskurs 4-6
Bildanalys

• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Förberedelser

Välj några av vinnarbilderna att diskutera med klassen

Syfte

Analysera pressbilder

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.