31 aug 2014

Är det rätt att kränka på nätet?

7-9 Arkiv
Kurs: Idrott, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1 lektion
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Denna övning är hämtat från vår handbok Expert på medier – digital kompetens i Lgr11.

HANDBOK_EXPERT_MEDIER_utskrift_A4

Syfte: att diskutera och reflektera kring kränkningar via nätet.

Tidsåtgång: ca 60 min.
Förberedelse och genomförande: kopior av artikeln, tavla/blädderblock, samt eventuellt dator med internetuppkoppling, kanon för projicering och duk (gäller en del av övningen).

1. Se gemensamt klippet:

2. Läs artikeln i Aftonbladet “Stina, 13, mobbas på Facebook”
Diskutera:

  • Är det värre att bli kränkt på nätet eller via mobilen jämfört med IRL? Motivera.
  • Vad finns det för skillnader/likheter mellan mobbning IRL och via medier?
  • Är det lättare eller svårare att kränka och mobba via medier än IRL för den som kränker eller mobbar?
  • Har det hänt dig att du på nätet eller via sms skrivit något på skoj som gjort någon annan ledsen? Hur kan man undvika att sådant sker?

I delar av Storbritannien skickas brev hem till föräldrarna till de ungdomar som mobbar och retar andra på Facebook. Till ungdomarna själva skickas ett varningsmeddelande från polisen via Facebook. I meddelandet står det att de bryter mot lagen och att de kan komma att ställas till svars för sina handlingar. Är detta ett bra eller dåligt sätt att komma till rätta med nätmobbning?

Läs mer om initiativet i Storbritannien här.

Mer information och lästips om nätmobbning:
• Skolverket Integritetsfrågor
• Datainspektionen www.krankt.se

Förberedelser

Syfte

Diskutera och reflektera kring kränkningar via nätet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.