01 feb 2016

Angela Merkel

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Upp till varje enskild lärare.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Som förbundskansler i EU:s folkrikaste land är Angela Merkel kanske Europas mäktigaste politiker. Hon har dessutom suttit på positionen i över tio år, vilket förmodligen ytterligare stärker hennes ledande position. I och med flyktingsituationen i Europa tycks hon numera ständigt figurera i nyhetsflödet. Ta reda på mer om denna mäktiga politiker.

Syfte: Att lära sig mer om Angela Merkel men naturligtvis också om tysk och europeisk politik som på många sätt är så viktig för Sverige.
Passar: Årskurs 7-9 och gymnasiet i samhällskunskap och tyska.

1 Skaffa dig en bild av Angela Merkel.

A. Sök fakta om Merkels personliga och politiska liv. Skriv ner din bild av denna mäktiga kvinna.

B. På senare tid har Merkel ofta hamnat i centrum på grund av sin hållning i flyktingfrågan. Läs och diskutera det hon sagt!

Länkar:

Aftonbladet, Merkel: Flyktingar måste återvända hem efter kriget

Yle: Flyktingfrågan hotar Merkels position

Googla. Det finns fler exempel!

C. De tyska partierna CDU och CSU brukar kallas systerpartier. Vad skiljer dem åt? Sök på faktasidor och i nyhetsartiklar.

2 Vad skriver svenska tidningar på ledarplats och i övriga åsiktstexter om Angela Merkel.

A. Sök bland svenska tidningars ledare efter åsikter om Merkel.

Länkar:

DN, Frågan: Hur länge sitter Merkel kvar

Aftonbladet Ledare, Tyskland är det goda undantaget

B. Leta efter insändare som har åsikter om Angela Merkel.

Länkar:

Västerviks-Tidningen, Sverige kan lära av Merkel

Hela Hälsingland, Merkel är för tuffare flyktingpolitik

Östersunds-Posten, Angela Merkel vill ha mera makt

Det finns många fler! Läs och diskutera åsikter om Merkel!

C. På diverse sajter på nätet sluggas det vilt om både det ena och det andra, bland annat mot Angela Merkel. Läs inläggen på den här diskussionstråden: https://www.flashback.org/t2613338

Finns där inlägg som strider mot god journalistisk sed. Diskutera den här trådens innehåll och den här typen av sajt över huvud taget.

3 Läs vad tyska tidningar skriver om Angela Merkel och flyktingspolitiken.

Skiljer sig synen på Merkel mot den som redovisas i svenska medier?

Länkar:

Sueddeutsche Zeitung, Angela Merkel

Berliner Zeitung, Wie lange hat Merkel noch seit sote?

Hamburger Abendblatt, Zwischen Merkel un der CSU droht eine eskalation

Det finns fler länkar!

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

Gymnasiet

Samhällskunskap

Eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs:

• kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det internationella samhället

• kunna använda olika kunskapskällor och metoder vid arbetet med samhällsfrågor

Förberedelser

Inga särskilda.

Syfte

Att lära sig mer om Angela Merkel

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.