11 nov 2013

Allmänintresse – vad är det?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Svenska
Lektionsantal: Var och en av de tre delarna tar cirka en lektion.
Tema: Pressetik
Senast uppdaterad: 08 nov 2023

Begreppet allmänintresse är centralt i de etiska reglerna för press, radio och tv. Där står bland annat att man ska avstå från publicering om inte uppenbart allmänintresse föreligger. Försök att ta reda på vad begreppet innebär och titta lite noggrannare på etiska frågor!

De etiska reglerna

Inledningen på Medieombudsmannens sida om publicitetsreglerna är värd att läsa extra noga och diskutera:
”Press, TV och radio skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna. Det gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.”

Låt eleverna läsa igenom reglerna och plocka fram tre av de sjutton punkterna som de tycker är extra viktiga. Sammanställ resultatet för hela klassen och skaffa er en bild av vad eleverna tycker.

Om inte eleverna lyfter fram de punkter där allmänintresset nämns så poängtera dessa:

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

OBS: Lyft även fram motsatsförhållandet mellan allmänintresse och nyfikenhet. Allmänintresse betyder att något är så viktigt att allmänheten ”måste få veta”. Nyfikenhet är ”kul att veta” men inte nödvändigt. Är det nödvändigt att få veta namnet på en brottsling, även om denne begått allvarliga brott?

Avsluta med att ge en definition av allmänintresse och försök ge exempel på vad som är av allmänintresse, och vad som inte är det.

Länk: Medieombudsmannen om publicitetsreglerna

Ansvarig utgivare

Varje tidning, radio- och tv-program har en ansvarig utgivare som är ensamt ansvarig för innehållet.

  • Sök i en dagstidning och leta efter nyheter där du tror att tidningen har utelämnat namn eller andra uppgifter som de antagligen känner till.
  • Visa varandra och diskutera era exempel och bedöm riktigheten mot bakgrund av vad som står i de etiska reglerna.
  • Samtala om hur ofta du och andra tänker på att vara “ansvariga utgivare” när ni publicerar eller kommenterar i sociala medier? Är du en hänsynsfull ”ansvarig utgivare”?

Sajter utan ansvarig utgivare

Idag finns det flera sajter på nätet där användarna står för den information som annars kommer från en redaktion eller yrkesverksamma journalister. En sådan sajt är ”Flashback forum” (flashback.org) som har som motto ”Yttrandefrihet på riktigt”.

  • Gör det någon skillnad i hur vi ser på innehållet att vi vet att det är användarna som producerar innehållet?
  • Titta tillsammans på några aktuella exempel på Flashback. Hittar ni något som bryter mot Publicitetsreglerna?

Kopplingar till kursplan, ämnets syfte

Samhällskunskap i grundskolan

  • förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Samhällskunskap i gymnasieskolan

  • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.
BookmarkYahoo MyWebFacebookTwitterLinked InGoogle Buzz

Förberedelser

Skaffa dagstidningar för en eller flera dagar, eller se till så att alla har tillgång till webbtidningar.

Syfte

Få kunskap om och förståelse för det medieetiska systemet och dess funktion i traditionella medier. Öka förståelsen för de etiska överväganden som föregår varje publicering i olika nyhetsmedier.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.