11 nov 2022

A-traktorer och epadunk

7-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Åtminstone en lektion.
Tema: Veckans nyhet
Senast uppdaterad: 11 nov 2022

Helt plötsligt verkar alla nyhetsmedier prata om A-traktorer. Vad är det som har hänt och varför har epakultur hamnat på tapeten? Det undersöker vi i veckans nyhet.

Vad har hänt?

A-traktor, eller ibland EPA-traktorer, har fått kraftigt medialt genomslag på sistone. Anledningarna är flera. Bland annat har det skett över 300 olyckor med A-traktorer involverade, bara i år. Dessutom har fyra personer omkommit i olyckor bara under hösten. Samtidigt visar färska siffror från Polisen att 2 av 3 fordon är manipulerade för att kunna gå snabbare än den tillåtna maxhastigheten 30 km/h.

Nu vill Transportstyrelsen införa hårdare regler, och diskussionen har tagit sig hela vägen upp till EU-nivå.

Vad är en A-traktor?

En A-traktor är en ombyggd personbil. Den används främst av ungdomar, och det finns över 50 000 registrerade fordon i Sverige. Maxhastigheten för fordonet är 30 km/h, och för att få köra bilen krävs moppekörkort (AM-körkort) eller ett traktorkort. Fordonet ska vara utrustat med en skylt som visar att det är ett långsamt fordon, en LGF-skylt. Baksäte är inte tillåtet i bilen – för att begränsa antalet passagerare – och det finns inget krav på bilbälte.

En del säger EPA-traktor när de syftar på A-traktor. En EPA-traktor ska ha ett särskilt utväxlingsförhållande, och inga sådana fordon har kunnat registreras sedan 1975.

Nyhetslänkar

Teknikens värld: Extrem ökning av olyckor med A-traktorer.

EU: Inte aktuellt med förbud mot A-traktorer i Sverige (SR)

Sveriges Radio: Transportstyrelsens utredning om a-traktorer klar.

Blankspot: Epatraktorn ett tonårsrum på hjul som ligger bakom både glädje och konflikter.

Aftonbladet: Johan köpte a-traktor till sin son som visade sig vara olaglig.

DN: Det här är artisterna som får epatraktorerna att skaka.

Polisen: Majoriteten A-traktorer är trafikfarliga, visar regional insats.

Aktivitet 1 – Varför pratar alla om A-traktorer?

Ta hjälp av er lokaltidning, eller av riksmedier, för att kartlägga varför a-traktorer är på tapeten. Arbetet kan göras enskilt eller i grupp.

  1. Vad är en a-traktor?
  2. Vad skiljer en a-traktor från en vanlig bil?
  3. Hur vill Transportstyrelsen förändra reglerna för A-traktorer?
  4. Att förbjuda A-traktorer är något som skulle påverka tusentals ungdomar i Sverige. Vilka är argumenten för? Och emot?

Aktivitet 2 – Gör en undersökning

Be eleverna genomföra en undersökning på eller utanför skolan, där de tar reda på attityder till A-traktorn. Eleverna kan ha olika ingångar i ämnet, till exempel undersöka attityder till Transportstyrelsens nya regelförslag, till a-traktorns existens eller till epakultur.

Undersökningen kan göras både som enkät och som kortare intervjuer i grupper.

Be grupperna sammanställa sina svar och presentera inför klassen.

Aktivitet 3 – Bekanta er med epadunk

Att köra A-traktor brukar traditionellt förknippas med att lyssna på Eddie Meduza. Idag strömmar all möjlig partymusik ur bilens högtalare, så kallad ”epadunk”. Be eleverna läsa den här artikeln i DN, från i somras, om epadunk. De kan sedan svara på frågorna.

  1. Vilka är de artister som hörs ur epatraktorn idag?
  2. Vad är epadunk för genre?
  3. I artikeln nämns norsk russmusik som en föregångare till epadunk. Vad är en russ?
  4. I texten problematiseras epadunk. Hur och varför?

Förberedelser

Hitta lämpliga artiklar, mängden kan anpassas efter elevernas kunskaper.

Syfte

Skapa förståelse för en aktuell nyhet.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.