Om lektionen

Årskurs 4-6, Årskurs 7-9, Gymnasiet SH/SO, SV 1-2 lektioner

FörberedelserSyfte

Skapa utökad förståelse för mediernas demokratiska uppdrag och vikten av pressfrihet i ett demokratiskt samhälle.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

Pressfrihet 2020 – enklare övning


  Publicerad: 27 april 2020
Tema: Demokrati, Mediekunskap

Denna övning har ersatts med en uppdaterad version, som du finner här.

Övningen finns även i en mer avancerad nivå för äldre elever där de går mer på djupet om hur undersökningar utförs, och själva ska söka och tolka information. Du finner den här.

 

Om lektionen

Årskurs 4-6, Årskurs 7-9, Gymnasiet SH/SO, SV 1-2 lektioner

FörberedelserSyfte

Skapa utökad förståelse för mediernas demokratiska uppdrag och vikten av pressfrihet i ett demokratiskt samhälle.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X