27 apr 2020

Pressfrihet 2020 – enklare övning

4-67-9Gymnasiet
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1-2 lektioner
Tema: Demokrati, Mediekunskap
Senast uppdaterad: 27 apr 2021

Denna övning har ersatts med en uppdaterad version, som du finner här.

Övningen finns även i en mer avancerad nivå för äldre elever där de går mer på djupet om hur undersökningar utförs, och själva ska söka och tolka information. Du finner den här.

 

Förberedelser

Syfte

Skapa utökad förståelse för mediernas demokratiska uppdrag och vikten av pressfrihet i ett demokratiskt samhälle.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.