Om lektionen

Årskurs 7-9, Gymnasiet SH/SO, SV En till flera lektioner

Förberedelser

Kopiera upp artiklar

Syfte

Utveckla förmågan att kritiskt granska och förhålla sig till olika typer av källor

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

Gymnasieelever lyckades sprida fejkad nyhet


  Publicerad: 01 januari 2018
Tema: Källkritik

Syfte: att ge eleverna möjlighet att reflektera kring vikten av källkritik i samband med nyhetspublicering.
Lektionstipset passar för: år 7-9 samt gymnasiet, svenska, so/samhällskunskap

Genomförande:

Basuppgift: Fejkad nyhet sprids – hur kunde det ske?

Förberedelser: Kopiera upp artiklar
Tidsåtgång: ca 60 min.

Gör med utgångspunkt i artiklarna nedan en skiss över förloppet från det att eleverna i Filipstad lägger ut annonsen till det att nyheten spritts i media. Hur gick det till?
Skissen kan göras lärarlett eller självständigt av eleverna i smågrupper beroende på ålder och mognadsgrad.

Värmlands Folkblad:
Runsten till salu på blocket
Falsk runsten ett tvättäkta skämt

Diskutera:
• Vad ville eleverna testa?
• Varför ville de testa det?
• Är det etiskt försvarbart att tipsa medier om en nyhet som är falsk på det sätt som eleverna gjorde?
• Vad kan det finnas för anledningar till att tidningarna nappade på tipset om nyheten?
• Vad kan det finnas för anledningar till att tidningarna publicerade nyheten utan att först kontrollera om den var sann eller inte?

Extrauppgift 1: Tolka texten

Förberedelser: Kopiera upp artiklar
Tidsåtgång: ca 40 min.

Från det att annonsen las ut på Blocket till dess att TT publicerade den falska nyheten hände en del med texten. Ge eleverna i uppgift att jämföra de två texterna och försöka klura ut vad som lagts till och tolkats in i TT-nyheten jämfört med annonstexten. Diskutera sedan vad som kan vara problematiskt med att journalister tolkar in saker som egentligen inte finns med i ursprungskällan.
Annonsen på Blocket finns inte kvar men du hittar den återgiven på dn.se.
Nyheten från TT: Säljer runsten till högstbjudande

Facit:
Säljarens kön
Att personen bor i Filipstad
Att runstenen är en fornlämning

Extrauppgift 2: Fejka själv

Förberedelser: Lokaltidningar att dela ut till elevgrupper, penna och papper
Tidsåtgång: från ca 60 min.
Låt eleverna i smågrupper arbeta fram en fejkad nyhet som de skulle kunna plantera hos lokaltidningen.
Vilken typ av nyheter är lättast att få in tror de? Varför? Använd exemplar av lokaltidningen som utgångspunkt för att studera vilka olika nyheter som finns med.
Hur skulle de gå tillväga för att få in sin nyhet i tidningen?

Koppling till läro- och kursplaner

I läroplanen för både grund- och gymnasieskola står det att det är skolans uppdrag att:
”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”
I ämnet samhällskunskap ingår kunna värdera och förhålla sig kritisk till olika typer av källor.

Om lektionen

Årskurs 7-9, Gymnasiet SH/SO, SV En till flera lektioner

Förberedelser

Kopiera upp artiklar

Syfte

Utveckla förmågan att kritiskt granska och förhålla sig till olika typer av källor

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X