07 aug 2018

Tidningsveckan: Valet 2018!

Tema: 

Nu finns Tidningsveckan 2018 färdig för lärare att använda. Under hela veckan före valet den 9 september kan man använda sig av de ämnesövergripande lektionsövningarna som alla bygger på journalistik och tidningsläsning och som kretsar kring valet.

Det finns fem övningar för årskurs 4–6 och sex övningar för årskurs 7–9 och gymnasiet, där den sjätte är en eftervalsanalys. Du finner övningarna och övrig information om Tidningsveckan här: Länk!

Kontakta din lokaltidning för att få tillgång till tidningar i klassrummet under Tidningsveckan. Många har redan rutiner för hur du beställer klassuppsättningar, se om du hittar din tidning här.

Under höstterminen fram till och med veckan efter valet kan du genom Retriever också få kostnadsfri tillgång till Mediearkivet, ett stort digitalt arkiv för nyheter från press, radio och tv. Ansök om tillgång till Mediearkivet här.