23 aug 2023

Ryssland tystar rapportering

Tema: I världen, Nyhetstips

Den 15 augusti 2023 valde många svenska tidningar att publicera nyheten om att DN:s utrikeskorrespondent Anna-Lena Laurén inte längre hade de ryska myndigheternas tillstånd att rapportera inifrån Ryssland. Hennes ackrediteringen förlängdes inte. Här kan du läsa nyheten om det i Expressen.

Anna-Lena Laurén är en i raden av många oberoende journalister vars arbete successivt har försvårats sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Detta har både svenska och utländska medier samt Reportrar utan gränser rapporterat om tidigare. Här en artikel från Reportrar utan gränser om bristen på pressfrihet i Ryssland. Men det är inte bara oberoende journalisters arbete som har blivit svårare i Ryssland. Författare, konstnärer, jurister och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter drabbas också av den ryska ledningens allt hårdare tag mot det som kan tolkas som kritik mot den ryska statsapparaten. Den ryska sf-författaren Dmitrij Gluchovskij är en av dem vilket Svt rapporterar om här.

Så här kan du arbeta med nyheten i klassrummet

  1. Läs någon artikel eller ledare som tar upp den aktuella nyheten. Samtala om vad oberoende journalistik innebär. Undersök om er lokala tidning har artiklar om pressfrihet i världen.
  2. Använd Reportrar utan gränsers Pressfrihetsindex och resonera kring vad som är gemensamt för de länder som är röda, orange, gula respektive gröna på kartan. Hitta gemensamma nämnare för vilka typer av samhällen de representerar. Länkar och frågor finns i lektionen om Pressfrihet
  3. För ett fördjupat arbete kring yttrandefrihet kan lektionen om EU och rysk statsmedia passa.