27 apr 2020

Pressfrihetens dag den 3 maj 2020

Tema: 

De kommande åren kan bli avgörande för hur den fria journalistiken utvecklas på sikt. Det menar pressfrihetsorganisationen Reportrar utan gränser (RSF), som varje år mäter pressfrihet i världens länder. För trots att pressfriheten globalt förbättrats marginellt jämfört med fjolåret (0,9 procent) har den i genomsnitt försämrats med 13 procent sedan 2013, enligt årets index. Andelen länder i världen där den klassas som mycket dålig uppgår i dag till 13 procent.

– Det hänger ihop med den demokratiska utvecklingen i världen, säger RSF:s ordförande Erik Halkjaer till bland andra Aftonbladet.
– Det fanns en positiv demokratisk trend i början av 2000-talet men sedan 2010 har vi sett en trend där demokratin går bakåt och med det går också pressfriheten bakåt, fortsätter han.

Enligt RSF står journalistiken inför ett antal kriser. Dessa handlar bland annat om makthavare som gör allt i sin makt för att begränsa informationsflöden (den geopolitiska krisen), minskade annonsintäkter (den ekonomiska krisen) och informationskaos på nätet där journalistiken allt mer konkurrerar med propaganda och rykten (den teknologiska krisen).

–  Med coronavirusets spridning i världen finns dessutom en global hälsokris som innebär att effekterna av dessa kriser förstärks, menar Erik Halkjaer.

I samband med Pressfrihetens dag den 3 maj har vi två lektionsövningar på temat, den ena lite enklare där eleverna får resonera kring pressfrihet och dagsaktuella tidningsartiklar, och  den andra lite mer avancerad med högre krav på elevernas förmåga att söka, tolka och redogöra för engelskspråkigt material och statistiska undersökningar.