22 aug 2022

NVP gör sig redo för Tidningsveckan

Tema: Dagspress

Varje år deltar lokal- och rikstäckande tidningar i Tidningsveckan, anordnat av Tidningsutgivarna och Mediekompass i samarbete med landets tidningshus. Gratistidningen Nacka Värmdö Posten (NVP) har utmärkt sig med ett särskilt engagemang, något som lockar många skolor i upptagningsområdet att delta.

Vi har pratat med NVP:s chefredaktör Hanna Bäckman om deras framgångsrecept för en lyckad Tidningsvecka.

Hanna Bäckman, chefredaktör på NVP. Foto: Jenny Freijing

Varför är det viktigt att elever bekantar sig med tidningen? 

– För att de är framtidens mediekonsumenter och även framtidens väljare. Många av dem har sannolikt ingen stark relation till papperstidningar. De kanske inte vet hur en papperstidning är uppbyggd, och därmed heller inte hur man hittar i den. Min förhoppning är ju att papperstidningen får leva kvar i många år framöver, och då behöver den yngre generationen få kunskap om den. Men det är ännu viktigare att eleverna får upp ögonen för lokalnyheter, oavsett i vilken form de publiceras. Att de får se att även sådant som berör dem och deras vardag kan vara värt att skriva om — och att de kan vara med och påverka. Nu inför valet är det extra bra att kunna lyfta fram det här, att det är genom lokalmedia som man som kommuninvånare kan få en bred och nyanserad bild av de olika partierna och vad de åstadkommit.

Hur arbetar ni med Tidningsveckan i år?

– Vi har under sommaren publicerat en annons från Mediekompass, för att uppmärksamma lärarna på att de kan beställa tidningar från oss. Jag har dessutom skrivit om Tidningsveckan i en krönika. Under vecka 36 kommer vi att skicka ut tidningar till de skolor som hört av sig, och sannolikt även besöka en klass som jobbar med tidningen, för att skriva en artikel om det.

Hur märker ni av intresset för Tidningsveckan? 

– Genom att ett stort antal lärare har hört av sig om att de vill ha tidningar till sina klasser. Flera av dem har också kommit med glada tillrop om att det är ett bra initiativ. Vi kommer att skicka ut uppemot 2 000 ex av NVP till skolorna i Nacka och Värmdö. Förra året var intresset på ungefär samma nivå. Det känns jättekul att papperstidningen och lokaljournalistik får den här uppmärksamheten.