02 jun 2020

Medieombudsmannen får utökat ansvar

Tema: 

Den svenska pressetiken har en stolt historia. I 100 år har tidningarna upprätthållit god pressetik genom självreglering med det pressetiska systemet. Den tidigare Pressombudsmannen blev från årsskiftet Medieombudsmannen, som vi skrivit om tidigare.

Nu föreslår regeringen, genom kultur- och demokratiministern Amanda Lind, att även Granskningsnämndens uppgift att granska anmälningar om intrång i privatlivet i radio och tv ska flyttas till Medieombudsmannen.

Tumregeln blir plötsligt enkel: vill du få prövat om media kränkt din personliga integritet på ett omotiverat sätt – hör av dig till Medieombudsmannen!, skriver Amanda Lind.

Läs mer på Dagens Media och se vad Medieombudsmannen Ola Sigvardsson säger i tidningen Journalisten.