22 jan 2020

Pressombudsmannen blir Medieombudsmannen

Tema: 

De juridiska ramarna för hur press, radio och tv ska arbeta utgår från de två grundlagarna Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Utöver det har det funnits ett självreglerande system för pressen med bland annat de pressetiska reglerna, med riktlinjer för hur tidningarna exempelvis ska agera för att undvika att skada enskilda personer på ett oförsvarligt sätt. Den som upplevt sig orättvist behandlad eller blivit kränkt av en publikation, har kunnat vända sig till Pressombudsmannen (PO). PO har då tittat på ärendet och bedömt om det ska gå vidare till Pressens opinionsnämnd (PON). Nämnden har haft i uppgift att besluta om publiceringen ska klandras, vilket bland annat inneburit att tidningen ska publicera beslutet, som berättar på vilket sätt tidningen gjort fel.

Från och med 2020 har PO:s arbetsområde utvidgats till att även omfatta radio och tv i form av Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion och TV4. I och med det ersattes också PO med Allmänhetens Medieombudsman (MO) och PON med Mediernas Etiknämnd (MEN). Det betyder att allt som sänts i dessa kanaler och publicerats på deras webbsidor eller i andra kanaler under deras varumärke, till exempel konton i sociala medier, också kan anmälas till Medieombudsmannen.

I övrigt känner man igen sig; även om det pressetiska regelverket nu heter Publicitetsregler och omfattar såväl press som radio och tv, är innehållet sig likt och syftar till att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet. Medieombudsmannen nås enklast via webben: medieombudsmannen.se, men glömmer man det och går in på den gamla adressen po.se länkas man rätt. Vi kommer fortlöpande uppdatera alla länkar och uppgifter här på Mediekompass, men till dess är det bara att komma ihåg:

MO är det nya PO och MEN det nya PON.