12 aug 2014

Följ valet under Tidningsveckan

Tema: Dagspress

Dags för hösttermin – och det stundar riksdagsval, landstingsval och kommunval. Därför tidigarelägger Mediekompass och Tidningsutgivarna (TU) sin traditionella Tidningsvecka till mitten av september. Redan ligger övningsförslag för både yngre och äldre elever under rubriken Tidningsveckan på mediekompass.se.
Med hjälp av de lektionsförslagen kan ni få en ganska heltäckande bevakning av valet på både riks- och lokalnivå.
Kontakta din lokala tidning för att kunna följa rapporteringen under vecka 37 antingen via klassuppsättningar eller via e-tidningen.

Måndagen den 25 augusti kommer vårt första ordinarie nyhetsbrev med lektionsförslag och nutidstips.