09 feb 2024

AI-företag vill tjäna pengar på lärares arbete

Tema: Dagspress, Nyhetstips

En student på Handelshögskolan använder offentlighetsprincipen för att begära ut prov från kommunala skolor över hela landet, rapporterar DN. Syftet är att utveckla en AI-modell som ska avlasta lärare, menar han. Men lärare i Stockholm är arga och uppgivna.

– Offentlighetsprincipen är till för att granska makten. Inte för att tjäna pengar på vårt arbete, säger historieläraren Richard Pell i artikeln.

Offentlighetsprincipen brukar nämnas som ett av de viktigaste inslagen i den svenska demokratin. Syftet är att vem som helst ska kunna kontrollera hur bland annat tjänstemän arbetar i den offentliga sektorn.

Nu har det blivit tydligt att den även kan användas av enskilda individer och företag för att begära ut prov och undervisningsmaterial som lärare arbetat fram på kommunala skolor. Det var förra veckan som skolledningar på kommunala gymnasieskolor i Stockholms stad, och även i andra delar av landet, fick ett mejl från AI-entreprenören Noah Langert Hedman.

DN har tagit del av ett av mejlen där han begär ut ”samtliga historia prov som skrivits på Thorildsplans gymnasium under de senaste tre åren” med tillägget ”från samtliga lärare”.Han begär också ut samtliga provsvar, alla betyg som har satts till varje prov och delfrågor. Han vill även samla in de betygsmatriser som finns i anslutning till proven. Noah Langert Hedman är i dag student på Handelshögskolan och bygger en AI-plattform tillsammans med några andra, bland annat studenter på KTH. De håller också på att starta ett AI-företag. Syftet är att avlasta lärare och öka objektiviteten när prov rättas, menar Noah.

Historieläraren Richard Pell är kritisk.

– Det som är mest upprörande är inte att vi lärare får en massa nya arbetsuppgifter, utan att man kan använda offentlighetsprincipen på det här sättet, säger han.

Läs insändaren i DN av en annan lärare som  är kritisk till att skolmaterial ska kunna lämnas ut som offentlig handling.

Artikel med reaktioner från bland andra skolminister Lotta Edholm och socialdemokraternas skolpolitiska talesperson, Åsa Westlund.

Läs om offentlighetsprincipen här. Använd tidningsartikeln som utgångspunkt för en diskussion om offentlighetsprincipen ska användas i detta fall.