10 nov 2023

Bokklubb för motorintresserade ökade läsintresset

Tema: Nyhetstips

Bibliotekarierna på Stenstaviks folkbibliotek belönas med Läsguldet 2023. Priset delas varje år ut av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) till “personer, organisationer eller institutioner som på ett kreativt, inspirerande och inkluderande sätt skapar möjlighet för personer med syn- eller läsnedsättning att läsa på sina villkor”. Bibliotekarierna i Stenstavik får det för sin satsning på en bokklubb som vänder sig till ungdomar som är intresserade av A-traktorer.

Läs mer om priset och pristagarna på MTM:s sida eller i Biblioteksbladets artikel De lockade epa-fantaster att läsa.

Att göra i klassrummet

Använd Mediekompass lektion A-traktorer och epadunk för att låta eleverna läsa mer om kulturen kring A-traktorer och undersöka hur medier rapporterar om den.