01 jan 2018

Personer på tidningen

Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 11 aug 2022

Vem gör egentligen vad på tidningen?

Det finns mängder av arbete att göra på en redaktion, och alla som jobbar där har sina särskilda uppgifter. Vissa yrkesroller är rent praktiska, det är exempelvis någon som ska välja vilka bilder som ska användas. För andra finns också en juridisk fråga, då de kan ha ansvar för vad som sägs, skrivs eller visas i bild. Här är de viktigaste rollerna på en redaktion.

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

Ansvarig utgivare

Den person som enligt tryckfrihetsförordningen är juridiskt ansvarig för tidningens innehåll. Den ansvarige utgivaren utses av tidningens ägare.
En reporter kan inte hållas ansvarig för innehållet i en artikel. Ofta är det tidningens chefredaktör som är ansvarig utgivare.

Bildchef

Håller i arbetet med tidningens bilder och leder det dagliga arbetet för tidningens fotografer. Håller kontakt med frilansfotografer och följer vilka svenska och utländska bilder bildbyråerna får in under dagen. Bildchefen ska också bedöma bilderna utifrån tidningens bildpolicy och publicitetsreglerna om etik för press, radio och tv.

Chefredaktör

Chefredaktören ansvarar övergripande för tidningens redaktionella innehåll. Chefredaktören har på vissa tidningar en arbetsledande funktion i det dagliga arbetet, på andra tidningar arbetar chefredaktören mer med tidningens långsiktiga utveckling. Vissa tidningar har flera chefredaktörer, till exempel en politisk chefredaktör för tidningens ledarredaktion och en för övriga tidningen.

Fotograf

Journalist som fotograferar. Fotograferna får ett eller flera uppdrag varje dag – eller kväll – som de arbetar. Ofta åker reportern och fotografen ut tillsammans. Fotograferna arbetar med sina bilder i bildbehandlingsprogram innan hon skickar in ett mindre antal till redigerarna. Tillsammans med redigeraren och nyhetschefen eller nattchefen kan fotografen diskutera vilken eller vilka bilder som är bäst till sidan.

Nyhetschefen

Spindeln i nätet. Nyhetschefen har ett avgörande inflytande på vad morgondagens tidning kommer att innehålla. Hon eller han håller ett vakande öga på flödet från nyhetsbyråerna, sätter sig in i tips som kommer in och sållar bland alla pressmeddelanden som kommer via mejl och vanlig post, från myndigheter och företag. Nyhetschefen delegerar sedan ut jobben till tidningens journalister och olika avdelningar. Ofta ersätts nyhetschefen vid fem-sextiden av en nattchef som gör samma jobb medan tidningens sidor görs färdiga.

Redigerare

Journalist som går igenom texter, väljer bilder, skriver rubriker och sammanställer tidningssidor. Tillsammans med nyhetschefen och nattchefen bestämmer redigeraren vad som ska bli stort på sidan, och vad som inte förtjänar en lika framskjuten placering.

Reporter

På redaktionens morgonmöte får varje reporter ett eller flera uppdrag. En reporter ska ringa på ett överblivet tips från gårdagen, en annan ska på presskonferens i kommunhuset och en tredje ringer polisen för att höra hur natten har varit. Tillsammans med redaktionschefen och/eller nyhetschefen diskuterar reportern hur “stor” grejen kan bli – en notis, en lång artikel eller ingenting alls (“jobbet spricker”).

Redaktionschef

Chef med övergripande ansvar för tidningens dagliga arbete och utveckling, i hierarkin är redaktionschefen alltid under chefredaktören. På vissa tidningar med många lokalredaktioner kallas lokalredaktören för redaktionschef. Han eller hon fungerar då som en lokal nyhetschef.

Researcher

På stora tidningar kan det finnas journalister som inte skriver själva, utan enbart sysslar med att göra research till sina kollegor.

Korrekturläsare

I takt med att reportrarnas texter kommer in granskar korrekturläsaren, som inte behöver vara journalist, texterna. På grund av besparingsskäl har allt färre tidningar anställda korrekturläsare.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.