21 sep 2015

Vem tycker vad?

4-6 Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Hemuppgift plus ett par lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

I det här lektionsförslaget fokuserar vi på åsikter. Du som lärare bestämmer vilken nyhet som ni ska diskutera och samla olika åsikter om. Det kan handla om olika perspektiv kring flyktingfrågan, politiska förslag eller någon lokal fråga som många har åsikter om. Sedan blir det elevernas uppgift att ge exempel på nyheter och åsikter i frågan. Vem tycker vad och vad tycker eleverna?

A Introduktion

Den här uppgiften passar bra när det hettar till i någon fråga som nu kring flyktingar. Men det kan lika gärna vara en fråga som påverkar elevernas närmiljö eller en nyhet som berör något ämne ni studerar just nu.

Förslag på arbetsgång:

• Bestäm vilken fråga som ni i klassen ska fördjupa er.

• Presentera några nyheter kring frågan, gärna med olika åsikter i frågan.

• Ge exempel på personer och andra källor som reportern har citerat.

• Har reportern intervjuat några personer?

• Får de komma tills tals i pratminus, citat, eller har reportern hänvisat till dessa personer?

• Ge eleverna i hemläxa att i sina dagstidningar i papper eller på nätet hitta fler nyheter som belyser frågan ur olika perspektiv.

• Tipsa eleverna om att i nyhetsstexten markera åsikter och ta reda på vilken eller vilka personer som står bakom åsikterna.

• Vilka positioner och intressen har dessa personer?

• Vid redovisningen ska de ge:

– en sammanfattning av nyheten.

– återge olika åsikter.

– dra slutsatser av vad olika åsikter innebär för dem och för samhället.

– presentera en egen åsikt med motivering.

Förslag på redovisning:
– Redovisa gärna i omgångar.

– Dela in klassen i grupper där var och en i gruppen återberättar sin hemläxa. Låt eleverna föra anteckningar och ställa frågor till varandra. Utse gärna en gruppledare som styr upp redovisningarna och diskussionerna.

– Bilda nya tvärgrupper där eleverna återberättar första gruppens nyheter och åsikter. Fortsätt diskutera i gruppen! Ny gruppledare.

– Avsluta i helklass.

Lärarledd avslutande diskussion:

– Låt varje elev skriva ner den åsikt som de hade med sig till skolan och en annan åsikt som de nu funderar på och kanske ändrar sig till.

– Samla in åsikterna och diskutera så många ni hinner och tycker är värdefullt för situationen.

B Aktivitet

Parallellt med elevernas hemläxa föreslår vi att du som lärare håller utkik efter debattartiklar och insändare i ämnet som du presenterar klassen. Diskutera åsikterna men passa också på att lära eleverna hur man skriver insändare till dagstidningar. Efter alla diskussioner har de säkert samlat på sig åsikter och förslag som de kan använda för att påverka andra. Börja gärna med att skriva en insändare tillsammans och fortsätt med enskilda. Skicka gärna in några till dagstidningen som klassen tycker är särskilt viktiga. Men bombardera inte lokaltidningen med massor av insändare! Kolla i nättidningen om ni kan mejla in de insändare ni valt att skicka in.

Här ger vi exempel på en enkel mall för insändare:

• Rubrik – Förklara rakt på sak vad insändaren handlar om.

• Inledning –Inled och presentera insändaren på ett lockande sätt.

• Huvudtext – Presenterar argument och kanske också något motargument.

• Avslutning – Avslutar med att ge ett förslag som sammanfattar syftet med insändaren

OBS! Tänk på att skiva kort, helst bara fyra till fem välformulerade meningar.

Lär mer om insändare:

Mediekompass Insändare

Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=zO1mXsx3yjY

Koppling till skolans styrdokument. Lgr 11

Lgr 11 SH
Lgr 11 Kursplanen i samhällskunskap

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.

På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors

levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och

kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Centralt innehåll i årskurs 4-6

Svenska

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

• Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

• Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Förberedelser

Bestämma ett aktuellt tema för nyhetsbevakning

Syfte

Att diskutera olika åsikter kring en aktuell nyhet

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.