26 maj 2014

Val till Europaparlamentet: matematik och samhällskunskap

4-6 Arkiv
Kurs: Matematik, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 2-3 lektioner med möjlighet till uppföljning.
Tema: 
Senast uppdaterad: 21 apr 2022

Den 25 maj 2014 röstade närmare 50 % av den röstberättigade svenska befolkningen i EU-valet. Hur många är 50 %? Och vilka partier fick de flesta rösterna? Mycket matematik och mycket samhällskunskap!

A Introduktion

Samtala om EU-valet.
– Var någon av eleverna med i vallokalen?
– Hur går det till när man röstar?
– Vilka politiska partier känner eleverna till?

B Fördjupning

Använd aktuella nyhetsmedier som utgångspunkt för fördjupningen.

 • Förklara begrepp som demokrati, val, politiska partier och EU.
 • Knyt an till matematiska begrepp som tabeller, diagram och procent.

C Aktivitet

Arbeta två och två.
Ta reda på vilka svenska politiska partier som fick mer än fyra procent av rösterna i EU-valet.
Använd en tidningsartikel som källa.

 1. Gör var sin tabell på papper, eller digitalt.
 2. Gör tre kolumner: partiets fullständiga namn, partiförkortning, valresultatet i procentform.
 3. Fyll i tabellen. Börja med det parti som fått mest röster.

Förslag till extrauppgifter. Välj!

 • Lär dig hur de olika partiernas partisymboler ser ut.
 • Försök ta reda på några olika frågor som partierna har gått till val på.

D Uppföljning

1. Arbeta i mindre grupper.

 •  Jämför tabellerna med varandra.
 •  Vilka är de tre partier som fått flest röster?
 • Är alla era tabeller lika lättlästa?
 • Vad är typiskt för en lättläst tabell?

2. Diskutera i helklass.

 • Vilka är de olika partiernas huvudbudskap?
 • Vad kan det finnas för olika orsaker till att Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ har gått framåt i EU-valet?

3. Spara elevarbeten och tidningsartiklar till höstens riksdagsval för att kunna jobba vidare med jämförelser.

Bakgrund

Göteborgsposten, Ett omvälvande EU-valresultat
EU-upplysningen, EU-valet
EU-upplysningen, Valresultatet

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i samhällskunskap, årskurs 4-6


Beslutsfattande och politiska idéer

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas …
 • Politiska val och partier i Sverige …

Centralt innehåll i matematik, årskurs 4-6
Taluppfattning och tals användning

 • Tal i procentform …

Sannolikhet och statistik

 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar.

Förberedelser

1. Titta igenom länkarna i Bakgrunden.
2. Väl ut några aktuella nyhetsmediers rapportering av valresultatet.

Syfte

Lektionstipset syftar till att ge eleverna kunskap om demokrati och politiska partier i Sverige. Samtidigt ges möjlighet att anknyta till matematikens centrala innehåll rörande tal i procentform, tabeller och diagram.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.