25 maj 2015

Vad händer i Burundi?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Individuellt efter lärares och elevers önskemål och intresse.
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Varje dag den senaste tiden har svenska medier rapporterat om oroligheter i det afrikanska landet Burundi. Ägna en stund åt detta avlägsna, och för oss ganska okända, land. Följ rapporteringen och lär er förstå vad som händer.

1 Skaffa fakta

Skaffa er fakta om landet Burundi. Geografiska, samhällsrelaterade och historiska fakta ger en bakgrund till dagens händelser.

Svenska freds: http://www.svenskafreds.se/sites/default/files/burundi_0.pdf 

Fakta om Burundi: http://www.globalis.se/Laender/Burundi 

Aktuella länkar:

DN Oppositionsledare mördad i Burundi

Södermanlands Nyheter Oppositionsledare mördad i Burundi

GP Nya sammandrabbningar i Burundi

ETC 100 000 människor har flytt Burundi i panik

Det finns fler länkar, sök!

Efter att ha sökt och läst – diskutera situationen i Burundi.

2 Jämför

Korruption anges ofta som ett problem i afrikanska länder. Var hittar du Burundi på Transparency Internationals lista över världens länder?

Länk: http://www.transparency.org/cpi2014/results 

a. Varför ligger Burundi så långt ner?

Länk: http://fufkorrespondenterna.com/2012/04/21/de-som-tar-fran-de-fattiga/ 

Sök fler länkar!

b. Jämför Burundi med andra centralafrikanska länder på TI:s lista. 

c. Det tidigare så härjade grannlandet Rwanda skiljer sig markant från Burundi. Varför är det så?

Länk: http://www.svd.se/naringsliv/rwanda-har-inte-glomt-men-gar-vidare_8144734.svd 

Sök fler länkar!

3 Skriv

Skriv en nyhetsartikel om Burundi som innehåller det du tycker är viktigast. Använd gärna citat du skaffat från andra håll och använd dem som om du intervjuat personerna i fråga. Använd även de fakta ni fått fram i uppgift 2. Var noga med din rubrik, den visar vad du tycker är viktigast.

Här får du råd hur du ska skriva din artikel: http://mediekompass.se/wp-content/uploads/2014/09/Nyhetsartikel.pdf 

Jämför era artiklar i klassen och diskutera vad ni själva tror om utvecklingen i landet. Och självfallet, fortsätt följa nyhetsflödet från det centralafrikanska landet!

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.

Svenska

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Gymnasiet

Samhällskunskap

Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Svenska

Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd.

Förberedelser

Tillgång till tidningarnas nätupplagor, eller papperstidningar.

Syfte

Att utnyttja aktuell information för att lära sig mer om ett avlägset land.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.