02 jun 2014

Nässjö, Sverige, Europa, Världen

4-6
Kurs: Geografi
Lektionsantal: En lektion, möjlighet till uppföljning.
Tema: 
Senast uppdaterad: 02 jun 2014

Sommaren står för dörren, men lärandet slutar inte även om eleverna tar sommarlov. Tvärtom! Det finns massor att lära och nyhetsflödet tar verkligen inte sommarlov. Inspirera eleverna att följa med och ha koll!

A Introduktion

Dra er till minnes några intressanta nyheter, som har hänt under läsårets gång.

1. Låt var och en fundera en kort stund.

2. Samtala parvis.

3. Sortera alla klassens förslag i fyra kategorier:

– något som har hänt där du bor.

– något som har hänt i övriga Sverige.

– något som har hänt i Europa.

– något som har hänt i världen utanför Europa.

B Fördjupning

Samtala om några av nyheterna.

Försök hitta svar på några av de journalistiska frågorna:

– Vad har hänt?

– När hände det?

– Var hände det?

Titta på karta och lokalisera platsen där nyheten har inträffat.

Använd så många korrekta geografiska begrepp som möjligt i samtalet.

Gå gärna vidare med följande frågor:

– Vem/vilka var inblandade?

– Hur gick det till?

– Varför hände det?

C Aktivitet

Ge klassen ett uppdrag över sommarlovet:

Ta med minst fyra intressanta nyheter till läsårsstarten!

– en som handlar om något som har hänt där du bor.

– en som handlar om något som har hänt i övriga Sverige.

– en som handlar om något som har hänt i Europa.

– en som handlar om något som har hänt i världen utanför Europa.

 D Uppföljning

1. Påminn eleverna om uppdraget när de kommer tillbaka från sommarlovet.

2. Låt eleverna presentera sina nyheter.

3. Samla nyheterna och använd dem på lämpligt sätt i undervisningen under läsåret.

 

Koppling till skolans styrdokument, Lgr 11

Centralt innehåll i geografi, årskurs 4-6

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

• Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige…

• Namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Förberedelser

Förberedelserna ser naturligtvis olika ut beroende på om du kommer att ha samma elever nästa läsår, eller om de går vidare till en annan skola, eller får andra lärare. Lektionstipset utgår från att du ska fortsätta med eleverna i höst. Hur som helst så tänker vi oss ett lektionstips som kräver minimala förberedelser så här i läsårets elfte timma. Så det är bara att köra på!

Syfte

Syfte utöver det som anges i styrdokumenten i Lgr 11

• att utveckla en vana att följa med i nyhetsflödet
• att skapa nyfikenhet och lust att lära utifrån aktuella händelser
• att ge sammanhang och förståelse
• att ge tillfälle att diskutera nyhetshändelser med andra

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.