07 dec 2015

Klassens nyhetsvecka

4-6 Arkiv
Kurs: NO-ämnen, Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En till flera lektioner
Tema: 
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Att vecka 50 blir en stor nyhetsvecka vet vi redan nu. Klimatmötet i Paris avslutas med förhoppningsvis ett bindande klimatavtal som ska bromsa uppvärmningen. I Stockholm välkomnar vi nobelpristagarna med stor fest. Vi kommer att kunna läsa om luciafirande och andra julförberedelser. Sporten går vidare precis som oförutsedda nyheter som vi inte vet något om ännu. Vi föreslår därför en veckobevakning, där eleverna berättar vad som händer under veckan. Vi ger också förslag på hur de kan fördjupa nyhetsarbetet.

AIntroduktion

INLEDNING

Ge eleverna ett exempel på hur veckobevakningen kan gå till. Välj en nyhet som intresserar dig. Sök på nätet och visa en bild som du tycker bäst beskriver själva nyheten. Berätta vad som hänt, var, när, vilka som är inblandade, hur det gick och varför det hände. Bestäm dig för en ”nyfikenfråga”, något som du vill veta mer om och som inte står i artikeln. Berätta för eleverna om din fråga och vad du fick reda på när du sökte svaret på den.

B Aktivitet

ELEVERNA VÄLJER VAR SIN NYHET ATT FÖRDJUPA SIG I

Låt eleverna arbeta på samma sätt som du med fokus på en nyhet och en nyhetsbild som illustrerar händelsen. Valet av nyheter kan vara fritt, men om du vill styra bevakningen så dela in klasser i olika redaktioner som sport, inrikes, utrikes och lokala nyheter.
Att tänka på:

• Ska eleverna söka nyheterna på nätet och/eller i papperstidningar?

• Ska arbetet ske i skolan eller hemma?

• Vilka medier kan de söka i?

• Bestäm hur de ska redovisa, muntligt med stödord eller skriftligt.

• Ska elevernas arbeten sparas på något sätt?

Elevernas ”nyfikenfrågor” kan kretsa kring:

• geografiska platser

• personer

• miljöer

• tidigare händelser

• orsaker och konsekvenser

 

Koppling till skolans styrdokument
Lgr 11

Syfte
Kursplanen i samhällskunskap
• Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

Förberedelser

Välj en nyhet att presentera för eleverna som introduktion till deras arbete.

Syfte

Att fördjupa sig i en nyhet.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.