29 sep 2014

Hur långt får man gå?

7-9Gymnasiet Arkiv
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: En till 2 lektioner. Hur mycket tid som ska ägnas granskningen av en tidning bestämmer läraren.
Tema: Mediekunskap
Senast uppdaterad: 22 apr 2022

Medierna är satta att granska makten och kallas därför ibland för ”den tredje statsmakten”. Men hur långt får medierna gå? Var går gränsen mellan vad som är personligt och det som ska publiceras. Det här lektionstipset handlar om medieetik och i grunden kritisk granskning.

1 Inledning

Det finns lagar i Sverige som talar om vad som får publiceras eller inte. Publicitetsreglerna om etik för press, radio och tv talar om vad som bör eller inte bör publiceras. Nyckelordet i de etiska reglerna är ”allmänintresse”.

Titta på de etiska reglerna: Medieombudsmannen om Publicitetsreglerna
Fokusera på regel nummer sju: 7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
Diskutera vad ordet ”allmänintresse” betyder. Var går gränserna för publicering?

2 Allmänintresse eller ej?

Den 12 september, två dagar innan riksdagsvalet 2014, kunde Sveriges Radios Ekoredaktion avslöja att Jimmy Åkesson spelade för stora summor på nätcasinon.

Sverigesradio.se: Åkesson har satsat mer än vad han tjänar på nätcasinon

Är det här någonting som är av allmänintresse eller är det bara ”kul att veta”, det vill säga något som tillhör Jimmy Åkessons privatliv och således inte bör publiceras?
Läs även följande länkar, diskutera och försök ta ställning!

Ekots redaktionsblogg: Ekot om Åkessons spelande

Aftonbladet: Åkesson om spelavslöjandet:”Försök till karaktärsmord

Omni: Politikerna sågar Ekots publicering: ”Skakad” 

3 Granska er egen lokaltidning under en period

Hittar ni några exempel på när ni tycker att tidningen närmar sig, eller rent av går över gränsen?

 

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap
Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Centralt innehåll: Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.

Gymnasiet

Samhällskunskap

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

 

 

Förberedelser

Tillgång till lokaltidning.

Syfte

Att skaffa sig en bild av medieetiken samt öva sig i kritisk granskning.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.